Перевірка на наявність текстових запозичень (академічного плагіату)

Бібліотека Університету Ушинського здійснює перевірку академічних текстів на наявність текстових запозичень використовуючи спеціальні програми - StrikePlagiarism та Unichek.

Види академічного плагіату: 

 • Відтворення в тексті наукової роботи без змін, з незначними змінами, або в перекладі тексту іншого автора (інших авторів), обсягом від речення і більше, без посилання на автора (авторів) відтвореного тексту. 
 • Відтворення в тексті наукової роботи, повністю або частково, тексту іншого автора (інших авторів) через його перефразування чи довільний переказ без посилання на автора (авторів) відтвореного тексту.
 • Відтворення в тексті наукової роботи наведених в іншому джерелі цитат з третіх джерел без вказування, за яким саме безпосереднім джерелом наведена цитата.
 • Відтворення в тексті наукової роботи наведеної в іншому джерелі науково-технічної інформації (крім загальновідомої) без вказування на те, з якого джерела взята ця інформація. 
 • Відтворення в тексті наукової роботи оприлюднених творів мистецтва без зазначення авторства цих творів мистецтва

Попередження академічного плагіату

Рекомендації щодо запобігання академічному плагіату в наукових роботах (авторефератах, дисертаціях, монографіях, наукових доповідях, статтях, магістерських, бакалаврських, курсових тощо):

 • Будь-який текстовий фрагмент обсягом від речення і більше, відтворений в тексті наукової роботи без змін, з незначними змінами, або в перекладі з іншого джерела, обов'язково має супроводжуватися посиланням на це джерело. Винятки допускаються лише для стандартних текстових кліше, які не мають авторства та/чи є загальновживаними.
 • Якщо перефразування чи довільний переказ в тексті наукової роботи тексту іншого автора (інших авторів) займає більше одного абзацу, посилання (бібліографічне та/або текстуальне) на відповідний текст та/або його автора (авторів) має міститися щонайменше один раз у кожному абзаці наукової роботи, крім абзаців, що повністю складаються з формул, а також нумерованих та маркованих списків (в останньому разі допускається подати одне посилання наприкінці списку).
 • Якщо цитата з певного джерела наводиться за першоджерелом, в тексті наукової роботи має бути наведено посилання на першоджерело. Якщо цитата наводиться не за першоджерелом, в тексті наукової роботи має бути наведено посилання на безпосереднє джерело цитування ("цитується за: ______").
 • Будь-яка наведена в тексті наукової роботи науково-технічна інформація має супроводжуватися чітким вказуванням на джерело, з якого взята ця інформація. Винятки припускаються лише для загальновідомої інформації, визнаної всією спільнотою фахівців відповідного профілю. У разі використання в науковій роботі тексту нормативно-правового акту достатньо зазначити його назву, дату ухвалення та, за наявності, дату ухвалення останніх змін до нього або нової редакції.
 • Будь-які відтворені в тексті наукової роботи оприлюднені твори мистецтва мають супроводжуватися зазначенням авторів та назви цих творів мистецтва (якщо вони відомі). У разі використання творів виконавського мистецтва слід зазначати також індивідуальних чи колективних виконавців (якщо вони відомі). Якщо автори/виконавці невідомі, слід зазначити, що вони невідомі. У разі неможливості ідентифікувати автора, назву та/чи виконавців твору слід обов'язково зазначити джерело, з якого взято відтворений твір.

Детальніше: Рекомендації щодо запобігання академічному плагіату та його виявлення в наукових роботах (авторефератах, дисертаціях, монографіях, наукових доповідях, статтях тощо).

 

Запобігання окремих проблем і помилок  у практиках забезпечення академічної доброчесності  

В аналітичній записці щодо питання уникнення проблем і помилок у практиках забезпечення академічної доброчесності Міністерства освіти і науки України подана інформація для врахування у роботі викладачами, науковими працівниками, головами і секретарями спеціалізованих вчених рад, членами редколегій наукових фахових видань. 

Одна з основних помилок є встановлення факту наявності академічного плагіату і самоплагіату за результатами комп’ютерної перевірки текстів без подальшого аналізу виявлених текстових збігів експертами з предметної області.

У записці Володимир БАХРУШИН розглядає проблемні випадки щодо ідентифікація самоплагіату на основі практик провідних університетів і наукових видань.

 

Системи перевірки текстів

Перевірка академічних текстів на наявність текстових запозичень визначається Положенням про академічну доброчесність учасників освітнього процесу Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»

Процедуру проведення перевірки текстів спеціальними програмами визначено в Інструкції щодо процедури технічної перевірки на наявність текстових запозичень (академічного плагіату).

 

Знайомство з процедурою перевірки

Лютий 2020                     Травень 2020               Інтерпретація звіту подібності               Грудень 2020 

 Важливо!

 • Спеціальні програми (системи) з виявлення текстових збігів / подібності / схожості робіт є лише інструментом для аналізу й оцінки академічного тексту. Системи здійснюють порівняння завантажених текстів з наявними у базі (базах даних Систем, Університету Ушинського, університетів-партнерів та в Інтернеті) текстами та виявляють схожість змісту документів.
 • Також системи виявляють шахрайські махінації з текстом: заміна символів, зайві інтервали, мікропробіли, білі знаки.
 • Результат перевірки системою (звіт подібності) для перевірених робіт – не є універсальною гарантією відсутності текстових запозичень. 
 • Остаточне рішення щодо наявності нових наукових знань (результатів дослідження) або плагіату, тобто виявлення в роботі наукових (творчих) результатів, отриманих іншими особами, та відтворення опублікованих текстів інших авторів без зазначення авторства або неналежне цитування приймається науковим керівником (консультантом) або відповідальною компетентною особою.

 

Системи перевірки, що використовуються в Університеті Ушинського:

 використовується для перевірки на наявність текстових запозичень (академічного плагіату) у роботах здобувачів вищої освіти, визначених у (пункт 4.3, 4.4 Порядку виявлення та встановлення фактів недоброчесності). 

Інструкція користувача системи Strikeplagiarism.

Інструкція для інтерпретації звіту подібності Strikeplagiarism.

Відеоурок «Методологія оцінки наукових і студентських робіт з використанням антиплагіатної системи».

Відеоурок «Strikeplagiarism.com для операторів (Деканат, Студент, Викладач)».


використовується для перевірки лише дисертаційних робіт.

Відеоінструкція Звіт від Unicheck.

Як онлайн перевірити на плагіат в системі Unicheck.

 

Пам’ятайте! Використовуючи безкоштовні антиплагіатні системи в Інтернеті, вся інформація про результати проведених досліджень передається третім, юридично не відповідальним особам (системам).

 

 02. 06. 2020

© 2011-2021 Бібліотека Університету Ушинського

Пошук в моб меню