Всеукраїнський день бібліотек

svet knigi m

Дорогі бібліотекарі!

Щиро вітаємо Вас з Всеукраїнським днем бібліотек! Бажаємо Вам міцного здоров’я, сімейного затишку та успіхів у просвітницькій справі! 

Пропонуємо Вашій увазі віртуальну виставку книг та списки літератури.

Список книг

Список статей 

Історія освітянських бібліотек України
Редколегія: П.І. Рогова, К.Т. Селіверстова та ін. 

Видавництво: К.: Вирій
Рік видання: 2006
Сторінок: 404
Анотація: У науковому збірнику подано статті з історії становлення та розвитку бібліотек, що забезпечують інформаційні потреби фахівців освітянської галузі України, написані за результатами аналізу архівних матеріалів, фондів рідкісних книг, наукових праць і монографій відомих істориків, педагогів, громадських діячів і бібліотекознавців. Матеріали сформовано в чотири розділи відповідно до структури мережі освітянських бібліотек Міністерства освіти і науки України та АПН України.

Для дослідників історії національної освіти і бібліотечної справи України, педагогічних і науково-педагогічних кадрів, бібліотекознавців, бібліотекарів-практиків, студентів.  

 

Педагогічні бібліотеки України (друга половина ХІХ – 20-ті роки ХХ ст.)
Автор:
Рогова П.І.

Видавництво: К.: Четверта хвиля
Рік видання: 2009
Сторінок: 270
Анотація: монографію присвячено історії розвитку педагогічних бібліотек України упродовж другої половини ХІХ – 20-х рр. ХХ ст. Це перше наукове дослідження з даної теми, яке об’єктивно розкриває історію розвитку та становлення педагогічних бібліотек у зазначених хронологічних рамках. У монографії визначено й обґрунтовано основні етапи їхнього становлення та розвитку, охарактеризовано суспільне призначення, простежено еволюцію формування соціальних функцій та типологічних ознак. Особливу увагу приділено маловідомим фактам щодо започаткування вчительських та педагогічних бібліотек на українських етнічних землях у другій половині ХІХ ст., зокрема, у Харківському та Київському товариствах грамотності, при губернських земських; висвітлено діяльність Львівської педагогічно-наукової бібліотеки, а також розвиток інших педагогічних книгозбірень, зокрема, Педагогічного музею м. Києва у період Української революції та у 20-ті рр. ХХ ст. Для науковців, аспірантів, викладачів історії та культурології, бібліографознавства, студентів, бібліотекарів, а також усіх, хто вивчає або цікавиться історією освіти та бібліотечної справи.  

Наукова бібліотека Одеського національного університету
ім. І.І. Мечникова: Історичний нарис: До 185-річчя заснування

Відповідальний редактор:
В.А. Сминтина 

Видавництво: Одеса: Астропринт 
Рік видання: 2002 
Сторінок: 248 
Анотація: видання присвячене історії та сьогоденню Наукової бібліотеки Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова з нагоди її 185-річчя. Цей заклад бере початок від бібліотеки Рішельєвського ліцею та протягом десятиріч розвивався, збагачувався, набував відомості як у межах країни, так і за кордоном. Багатий, часто унікальний книжковий фонд, сучасний рівень обслуговування, освічені фахівці-бібліотекарі – все це ставить Наукову бібліотеку на рівень найвідоміших світових бібліотек.

Для бібліотекарів, вчених, аспірантів, студентів, книголюбів та краєзнавців, для всіх тих, хто цікавиться історією, зокрема історією бібліотеки та книги, бібліотекознавців, бібліотекарів-практиків, студентів.  

 

К.И. Рубинский: библиотекарь, библиотековед, библиограф (1860-1930)
Автор: Березюк Н.М. 

Видавництво: - Харьков: Тимченко 
Рік видання: 2010 
Сторінок: 320 
Анотація: робота присвячена 150-річчю видатного вітчизняного бібліотекознавця, бібліографа та книгознавця К.І. Рубинського (1860-1930).

Книга адресована бібліотекарям, бібліотекознавцям, викладачам, студентам, краєзнавцям, викладачам, студентам, усім, хто цікавиться історією вітчизняної культури.  

 

Бібліотечне краєзнавство: Підручник
Автор: Кушнаренко Н.М.

Видавництво: К.: Знання
Рік видання: 2007
Сторінок: 502
Анотація: це єдиний підручник, у якому весь комплекс історичних, теоретики-методологічних, методичних та організаційно-практичних проблем бібліотечного краєзнавчої діяльності бібліотек за умов інформатизації. Розглянуто специфіку формування краєзнавчого фонду, організації обслуговування користувачів з краєзнавства, краєзнавчої бібліографічної діяльності, поширення краєзнавчих знань, науково-методичної та науково-дослідницької діяльності бібліотек. Висвітлено проблеми кадрового та матеріально-технічного забезпечення бібліотечного краєзнавства. Місцеву публічну бібліотеку розглянуто як матеріальний об’єкт історії та культури краю. Структура і зміст підручника відповідають програмі курсу «Бібліотечне краєзнавство» для вищих навчальних закладів.

Для студентів, викладачів, працівників бібліотек, архівів, музеїв, інформаційних центрів, слухачів системи підвищення кваліфікації, працівників установ культури, широкого кола читачів.  
 

Контакти


Aдреса:
вул. Старопортофранківська, 36
м. Одеса, 65020

Телефони:
(048) 732-40-77
(048) 753-07-64

e-mail:

library.pdpu@gmail.com

library@pdpu.edu.ua

Партнери

 

 

© 2011-2020 Бібліотека Університету Ушинського

Пошук в моб меню