295 років від дня народження Григорія Савича Сковороди

Найяскравішою постаттю в українській культурі XVIII століття був поет, філософ і мандрівний вчитель Григорій Сковорода. Його пісні стали народними, а діалоги, трактати й притчі дали могутній поштовх для розвитку філософської думки не лише на Україні, а й в інших слов’янських країнах.

До 295-ї річниці від дня народження українського просвітителя пропонуємо Вашій увазі віртуальну і книжкову виставку, яка відбудеться з 4 по 8 грудня в читальній залі (каб. 7).

Критичні матеріали
Творча спадщина
Статті з періодичних видань

Віртуальна виставка

Повна академічна збірка творів
Автор:
Г. С. Сковорода
За ред. проф. Леоніда Ушкалова
Видавництво: Харків: Видавець Савчук О. О.
Рік видання: 2016
Сторінок: 1400
Анотація: Ця книга – перше видання творів великого українського поета й філософа Григорія Сковороди (1722-1794), здійснене в належному академічному форматі. Воно стане цінним джерелом для філософів, літературознавців, мовознавців, культурологів, педагогів, богословів та інших фахівців, які вивчають творчість Сковороди, надійним підґрунтям для перекладів його творів іншими мовами, для підготовки популярних видань тощо.

Наш перворозум
Григорій Сковорода на портреті і в житті
: фотокнига
Автори і упорядники: В. Стадніченко, М. Шудря
Видавництво: Київ: Спалах
Рік видання: 2004
Сторінок: 179
Анотація: Фотокнига «Наш перворозум» - продовження низки видань, що їх започаткувало видавництво «Спалах» про славетних діячів історії та культури України. Загадкова постать великого українського філософа Григорія Савича Сковороди приваблювала багатьох дослідників. Проте автори цієї книги – відомі журналісти, лауреати Національної премії України імені Тараса Шевченка – Володимир Стадниченко й Микола Шудря знайшли самобутню художню форму, де у витонченій ліричній манері і водночас глибинно відтворено добу, на тлі якої розгорталися події із життя Г. С. Сковороди, означені скупими документальними свідченнями, багатющим ілюстративним матеріалом стосовно його сучасників, місць, де народився й перебував він – від Слобожанщини й до Угорщини, Чехії, Словаччини, Польщі, Німеччини, Італії.

Видання, безперечно, викличе велике зацікавлення широких читацьких кіл – учнів, студентів, шанувальників української історії, літератури й тих, хто стежить за розвитком філософської думки в Україні.

Вибрані твори
Автор:
Г. С. Сковорода
Видавництво: Харків: Прапор
Рік видання: 2007
Сторінок: 384
Анотація: До книги великого українського поета й філософа Григорія Сковороди (1722-1794) ввійшли цикли «Сад божественних пісень», «Харківські байки», діалоги «Нарцис», «Розмова про стародавній світ», «Розмова п'яти подорожніх про справжнє щастя в житті», «Алфавіт миру», «Боротьба архистратига Михайла із Сатаною», «Суперечка біса з Варсавою», притчі «Вдячний Єродій», «Убогий Жайворонок». Їх подано за автографами, найкращими списками й першодруками, а також уперше в історії видань творів Сковороди оснащено належним науковим апаратом.

Григорій Сковорода: художній життєпис
Автор: Іван Пільгук
Видавництво: Київ: Дніпро
Рік видання: 1971
Сторінок: 262
Анотація: У цій книжці автор змалював складний життєвий і творчий шлях ученого і письменника Григорія Сковороди. Тут постають картини його навчання в Київській Академії, перебування в столичній капелі, висвітлюються педагогічна праця та численні зустрічі з видатними людьми того часу.

Розповідь ведеться в художньо-нарисовому плані з використанням багатьох документальних матеріалів.

Видання розраховане на широке коло читачів.

Байки Харківські. Афоризми
Автор:
Г. С. Сковорода
Видавництво: Харків: Прапор
Рік видання: 1972
Сторінок: 132
Анотація: Ця книжка видається до 250-річчя від дня народження видатного представника демократичної культури українського народу Г. С. Сковороди. Джерелом його байкарської творчості було тогочасне життя з усіма його вадами.

Афоризми — кращі вислови, думки і спостереження — дібрані з різних творів поета і філософа.

Григорій Сковорода: життя і творчість
Автор: Ф. М. Поліщук
Видавництво: Київ: Дніпро
Рік видання: 1978
Сторінок: 262
Анотація: У книжці досліджуються життя і творчість, соціально-політичні, філософсько-естетичні та етичні погляди відомого українського філософа-просвітителя, письменника, педагога і громадського діяча Григорія Савича Сковороди (1722 – 1794). Окремі розділи праці присвячені аналізу поетичних творів та байок письменника. Автор сумлінно зібрав і систематизував усе, досі написане про Сковороду, подав чимало оригінальних спостережень над його творчістю.

Книжка розрахована на широке коло читачів.  

Григорій Сковорода
Автор:
Г. С. Сковорода
Видавництво: Київ: Обереги
Рік видання: 2005 
Т. 1: Поезії. Байки. Трактати. Діалоги. – 528 с. : портр.
Т. 2: Трактати. Діалоги. Притчі. Переклади. Листи. – 480 с.
Анотація: До двотомника творів Григорія Сковороди (1722–1794) увійшли поезії, байки, притчі, філософські трактати й діалоги, переклади й листи видатного української о письменника-гуманіста, філософа і мислителя, просвітителя і педагога, предтечі нового українського письменства. Написані книжною староукраїнською мовою і вперше повністю перекладені на сучасну українську літературну мову, вони відкривають читачеві дивосвіт думок і образів великого народного любомудра.

Розраховано на широкого читача.

Філософія Г. С. Сковороди
Автор:
Дмитро Чижевський
Видавництво: Харків: Прапор
Рік видання: 2004
Сторінок: 272
Анотація: «Філософія Г. С. Сковороди» є однією з найвідоміших праць видатного українського вченого Дмитра Чижевського (1894-1977). Уперше вона побачила світ іще 1934 року. Чижевський схильний розглядати філософію Сковороди як справжню серцевину нашої інтелектуальної традиції. «Сковорода, – писав він,– є останній представник українського духового барока, з другого боку, він – український «передромантик»: але бароко та романтика – саме ті періоди духової історії, що наклали на український дух найсильніший відбиток. Отож, Сковорода стоїть у центрі української духової історії...». У своїй книзі Чижевський на багатому джерельному матеріалі досліджує засади сковородинської метафізики, антропології, гносеології, етики. Універсалії та образи українського філософа яскраво увиразнені на тлі античного платонізму й неоплатонізму, патристики, середньовічної та новочасної (передовсім німецької) містики. Деякі тези, що їх уперше висуну» і обґрунтував Чижевський, як-от думка про те, що творчість Сковороди є «коментарем» до Святого Письма, що вона посутньо пов'язана з містичною традицією, а найвиразнішими прикметами сковородинського «барокового стилю» є антитетичність і символізм, з часом перетворилися на усталені сюжети академічної сковородіани.

Використані ресурси:

1. Шевчук В. І. Григорій Сковорода : роман / В. І. Шевчук. – Київ : [б. в.], 1969. – 317 с.
2. Зображення Г. Сковороди взято з сайтуuahistory.com

Віртуальну виставку та статтю підготувала Матковська Д. М.
Списки літератури та книжкову виставку підготувала Панченко І. В.
Автор колажу: Матковська Д. М.

3.12.2017
 

Контакти


Aдреса:
вул. Старопортофранківська, 36
м. Одеса, 65020

Телефони:
(048) 732-40-77
(048) 753-07-64

e-mail:

library.pdpu@gmail.com

library@pdpu.edu.ua

Партнери

 

 

© 2011-2020 Бібліотека Університету Ушинського

Пошук в моб меню