Культура і мистецтво

Вища Освіта України – теоретичний та науково-методичний часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова.
Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтву щоквартальнику Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв висвітлюються актуальні питання мистецтвознавства та культурології. Видання розраховане на науковців, викладачів, аспірантів, студентів, усіх, хто прагне отримати ґрунтовні знання теоретичного і прикладного характеру.
Імідж сучасного педагога – проблематика публікацій зосереджена на актуальних питаннях педагогіки, педагогічних технологій навчання та виховання, післядипломної педагогічної освіти, педагогічної майстерності, освіти та навчання дорослих, педагогічного менеджменту.
Культура і сучасність – в альманасі висвітлюються актуальні питання культурології та мистецтвознавства, опосередковані динамічними змінами на сучасному етапі цивілізаційних трансформацій.
Мистецтво та освіта – метою діяльності Всеукраїнського науково-методичного журналу є висвітлення у вітчизняному та світовому науковому просторі широкого спектру науково-інноваційних досліджень у галузі теорії та методики мистецької освіти для науково-методичного забезпечення викладання мистецтва в закладах освіти різних типів і рівнів акредитації, відповідно до стратегічних напрямів із забезпечення державної політики в галузі мистецької освіти.
Мистецтвознавчі запискизбірник наукових праць має на меті висвітлення різноманітної історичної та теоретичної проблематики мистецтвознавства. Тематика статей пов’язана як із сучасною мистецькою практикою, так і з художньою культурою минулих епох. У статтях представлено широкий спектр сучасної мистецтвознавчої думки. Видання розраховане на фахівців-дослідників, теоретиків і практиків мистецтва та культурології, викладачів, аспірантів та студентів гуманітарних навчальних закладів, а також на широкий загал усіх, хто цікавиться проблемами художньої культури.
Музика – український інтернет-журнал.
Музичний керівник – електронний журнал висвітлює сучасні технології, покликані зробити вашу роботу простішою та зручнішою. В електронному журналі зібрано всі публікації паперового, вони ідентичні.
Народна творчість та етнологія –у журналі висвітлюються питання історії та теорії етнології, фольклору та народного мистецтва, подаються розвідки та матеріали експедиційні студії, хроніки, критично-бібліографічні огляди нових видань, де відображено досягнення в галузі культурної антропології українського та інших народів світу. Видання містить ілюстрований матеріал.
Наука та інновації – основну увагу приділено висвітленню проблем інноваційної політики в Україні, результатів перспективних досліджень та новітніх розробок інститутів Національної академії наук України, університетів та інших організацій, а також питань комерціалізації наукових проєктів і впровадження їх у виробництво.
Образотворче мистецтво – на сторінках часопису читачі знайомляться з матеріалами про славетних мистецьких майстрів нашого минулого, про поскрибоване мистецтво України періоду більшовицької стагнації, про заборонені і напівзабуті імена та твори, про варварське нищення більшовиками української мистецької спадщини. Про наших славетних мистців, які від 1917 до 1980-х рр. змушено шукали притулку в чужих землях. Про талановитих мистців незалежної України, які, прискореним кроком переступивши рубікон територіальної мистецької локальності, вийшли на простір діалогу зі світовим мистецтвом. «ОМ» у полі зору тримає також досягнення мистецтва країн Заходу та Сходу.
Проблеми взаємодії мистецтва, педагогіки та теорії і практики освіти – мета скерована на триєдність стратегічних дій, відповідних місії академічної науки про музику в системі вищої музичної освіти України: публікація статей та матеріалів, тематика яких орієнтована на широкий спектр вивчення музичного мистецтва і культури в її ґенезі, розвитку та сучасному стані; оприлюднення результатів наукових досліджень, ознайомлення з ними широкого кола професіоналів, викладачів, аспірантів, студентів, які працюють у цій галузі; сприяння розвитку мистецької науки і освіти, реалізації науково-освітніх програм у взаємодії теорії та практики.
Сучасне мистецтво – збірник наукових статей фокусується на розумінні основних проблем культурології та історії мистецтва, теоретичному та синтетичному узагальненні соціально важливих гуманітарних знань.
Художня культура. Актуальні проблеми – видання публікує наукові студії з питань комплексного вивчення проблем сучасної художньої культури на підставі широкого спектру культурологічної і мистецтвознавчої думки та сучасної мистецької практики: образотворчого, музичного, театрального і кіномистецтва, культурології, дизайну, архітектури, фотомистецтва. Науковий журнал є українським виданням, присвячений публікації наукових розвідок, орієнтованих на студіювання усього кола складних і неоднозначних проблем сучасної художньої культури.
SpringerLink – платформа представляє собою доступ до електронних ресурсів видавництва Springer. (англ., нім.).
Бібліотека Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М Т. Рильськогонаукова Бібліотека зберігає та розповсюджує наукові роботи з декоративно-прикладного, образотворчого мистецтв, театрознавства, кінознавства, музикознавства.
Електронна бібліотека підручників – підручники, навчальні посібники, лекції, монографії.
Електронний архів Національного університету "Києво-Могилянська академія" - інституційний репозитарій Національного університету "Києво-Могилянська академія" надає доступ до усіх матеріалів в eKMAIR та метаданих, які знаходяться у повному відкритому безкоштовному доступі для користувачів Інтернет.
Наукова бібліотека Львівської національної академії мистецтв – бібліотека забезпечена системою каталогів: алфавітним та систематичним; картотеками: періодичних видань, методичної та художньої літератури, статей з періодичних видань з питань мистецтва та культури, дисертацій та авторефератів.
Наукова електронна бібліотека періодичних видань НАН України – наукова електронна бібліотека періодичних видань НАН України є бібліотекою відкритого доступу і передбачає безкоштовний доступ читачів до наукової інформації в Інтернет з правом читати, завантажувати, копіювати, розповсюджувати, друкувати, проводити пошук, посилатися на повнотекстові статті, індексувати, тобто використовувати її з законною ціллю без фінансових, юридичних і технічних перешкод, що відповідає Будапештській Ініціативі Відкритого Доступу.
Наукова періодика України – національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського НАН України представляє відкритий доступ до наукових журналів та збірників наукових праць, виданих в Україні.
Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого – національна бібліотека України є провідним державним культурним, освітнім, науково-інформаційним закладом. Електронна бібліотека “Культура України” надає можливість безкоштовного доступу користувачів до надбань української культури і мистецтва.
Репозитарій Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв України архів, який збирає, зберігає та розповсюджує цифрові матеріали. Сховище є важливим інструментом збереження видавництв організації; сприяє цифровому збереженню та науковому спілкуванню.
Educational Era – студія онлайн-освіти. Команда створює онлайн-курси, спецпроєкти, інтерактивні підручники та освітні блоги.
Prometheus – платформа масових відкритих онлайн-курсів, перший та найбільший проєкт безкоштовної освіти для всіх та кожного в Україні. Місія – зробити найкращі курси від провідних викладачів, університетів та організацій світу доступними для всіх.
Studme.com.ua – сайт із конспектами лекцій з різних предметів.
Мислене древо – багатоцільовий український сайт для науки та освіти. Сайт розроблено і підтримується групою українських фахівців в галузі комп’ютерних технологій і гуманітарних наук.
Образотворче мистецтво – освітній портал з конспектами уроків та методичними розробками.
Учитель мистецтва – сайт учителя музики. Конспекти уроків, фонограми, поради школярам і батькам.

 

Контакти


Aдреса:
вул. Старопортофранківська, 36
м. Одеса, 65020
20 каб - інформаційно-бібліографічний відділ
3 каб - відділ комплектування та обробки літератури

© 2011-2024 Бібліотека Університету Ушинського

Пошук в моб меню