Замовлення літератури до фонду бібліотеки

Замовлення на придбання необхідної навчальної та наукової літератури приймаються бібліотекою від викладачів кафедр університету у письмовому вигляді. Бібліотекою розроблений спеціальний бланк для оформлення замовлення на літературу.

Бібліотека сьогодні

Бібліотека є структурним підрозділом Південноукраїнського національного педагогічного університету ім. К. Д. Ушинського. Організована в 1922 році. Сьогодні бібліотечний фонд є багатогалузевим і нараховує близько 328 878 примірників та містить літературу з таких дисциплін: педагогіки, психології, мистецтва, історії, фізики та математики, фізкультури і спорту, української мови та літератури, інших галузей знань, раритетні стародруковані видання XVII-XIX століть, книги з приватних бібліотек учених міста Одеси.

Бібліографічні каталоги

Бібліотечний каталог– показник наявних у бібліотеці творів, який розкриває склад та зміст фонду і сприяє його кращому використанню. Каталоги розкривають фонд бібліотеки в різних аспектах і тим задовольняють будь-які запити читачів. Вони складаються для певної бібліотеки і відображають тільки її фонд. Одним з основних і обов’язкових каталогів кожної бібліотеки є АЛФАВІТНИЙ. У ньому картки розставлені в алфавітному порядку за прізвищами авторів, а серед книг одного автора – за назвами творів. Картки в такому каталозі розставлені СУВОРО за алфавітом.
 

Контакти


Aдреса:
вул. Старопортофранківська, 36
м. Одеса, 65020

Телефони:
(048) 732-40-77
(048) 753-07-64

e-mail:

library.pdpu@gmail.com

library@pdpu.edu.ua

© 2011-2021 Бібліотека Університету Ушинського

Пошук в моб меню