Положення про електронний каталог (ЕК) бібліотеки

EK

Загальні положення, основні завдання та функції електронного каталогу (ЕК) бібліотеки. Структура ЕК. Галузеві бібліотеки укомплектовані навчальною та науковою літературою відповідно до профілю факультету. Про наявність навчальної та наукової літератури можна дізнатися як за допомогою комп’ютерів, так і карткових каталогів, які знаходяться в інформаційно-бібліографічному відділі. 

1. Загальні положення

1.1. Електронний каталог (ЕК) бібліотеки є бібліотечним каталогом, що читається за допомогою машин і працює в режимі реального часу та є складовою частиною довідково-пошукового апарату (ДПА) бібліотеки та центральною ланкою автоматизованої бібліотечно-інформаційної системи. ЕК створюється на базі програми Unilib;

1.2. ЕК розкриває склад та зміст бібліотечного фонду друкованих, електронних документів і слугує для забезпечення вільного доступу до інформаційних ресурсів бібліотеки та реалізації багатоаспектного інформаційного пошуку;

1.3. ЕК містить бібліографічні записи, організовані згідно єдиних вимог, які передбачають загальні принципи та нормативи одноразової обробки і компактного збереження багаторазового використання інформації про документи;

1.4. ЕК поєднує в собі функції каталогів і картотек, що наявні в бібліотеці університету.

2. Основні завдання

2.1. Всебічне розкриття складу та змісту фонду бібліотеки;

2.2. Забезпечення багатоаспектного оперативного пошуку інформації про наявність документів у фонді бібліотеки;

2.3. Інтеграція ресурсів бібліотеки в інформаційний простір бібліотеки;

2.4. Захист інформації;

2.5 Створення інформаційного комфорту для користувача.

3. Основні функції

3.1. Каталогізує документи згідно з нормативними вимогами до бібліографічної обробки документів;

3.2. Забезпечує користувачів інформацією про нові надходження до бібліотечного фонду;

3.3. Забезпечує навчальний процес, наукові дослідження та сферу управління університету бібліографічними даними про документи, які зберігаються в

бібліотечному фонді, за назвою опису, тематикою, вихідними даними, ключовими словами, інвентарними номерами тощо;

3.4. Інформує про шляхи документа в бібліотеці;

3.5. Надає доступ до бази даних ЕК бібліотеки через локальну бібліотечну мережу, університетську комп’ютерну мережу;

3.6. Забезпечує збереження інформації;

3.7. Забезпечує захист інформаційних ресурсів бібліотеки, охорону авторських прав та інтелектуальної власності від несанкціонованого доступу, перекручення інформації;

3.8. Надає користувачам необхідну допомогу при самостійному проведенні інформаційного пошуку.

4. Структура ЕК

4.1. ЕК бібліотеки містить бази даних за окремими видами документів:

«Книги», «Дисертації», «Періодичні видання», «Праці вчених», «Автореферати» тощо.

5. Технологія ведення та використання ЕК

Створення та використання ЕК бібліотеки ПНПУ ім. К. Д. Ушинського базується на таких основних принципах:

 • одноразова каталогізація та багаторазове використання бібліографічних описів вітчизняних та зарубіжних видань;
 • забезпечення пошуку інформації в бібліографічних БД здійснюється за автором, назвою, предметними рубриками, індексами ББК та УДК, ключовими словами, назвами серій, датами видання, інвентарним номером, листом зберігання документа, ISBN, ISSN, мовою видання та іншими ознаками;

Робота з ЕК включає основні технологічні процеси:

 • каталогізація документів;
 • багатоаспектний бібліографічний пошук в ЕК;
 • формування вихідних форм (картка, покажчик та ін.).

Результати пошуку в ЕК читач може побачити на екрані монітора, роздрукувати на принтері або записати на дискету у вигляді списку документів бібліографічної картки тощо.

Як правильно знайти потрібну літературу в електронному каталозі

1. Уведіть у поле «№ читача» пароль (1 або 2).

2. Оберіть «Пошук».

3. Виберіть з переліку необхідну сферу пошуку за схемою:

 • однотомне, багатотомне, серійне видання…;
 • за автором, за назвою, чи за предметною рубрикою;
 • за сьомим віконцем меню «Маркер» (де є можливість знайти потрібні джерела за галузями наук).

Вибравши пошук за однотомними, багатотомними, серійними виданнями, Ви маєте можливість знайти потрібні багатотомники, чи видання в одному томі, а також віднайти наявні періодичні (серійні) видання. Обираючи пошук за автором чи назвою, потрібно вводити в поле пошуку прізвище автора або початок назви (якщо вони Вам відомі). Автор (назва) в поле пошуку вводиться тільки один (одна). Вибравши пошук за ключовим словам, введіть потрібну фразу або окреме слово за певною темою, яка Вас цікавить. Список результатів сортується відповідно до кількості слів із фрази Вашого запиту. Вибравши пошук за сьомим віконцем меню «Маркер» у верхній частині вікна пошуку, Ви маєте змогу віднайти повний список всіх наявних у фонді бібліотеки джерел за певною галуззю знань. Для цього потрібно вибрати в сьомому віконці назву однієї з галузей знань:

 • Суспільно-політичні науки;
 • Природні науки. Медицина;
 • Техніка. Технічні науки;
 • Мистецтво і спорт;
 • Літературознавство, мовознавство;
 • Художня література тощо. 

4. Натисніть «Знайти».

Список джерел, який Вам буде надано, може включати як книги, так і статті з періодичних видань. При цьому Ви маєте змогу отримати всі вихідні дані кожного джерела, поданого в таблиці результатів.

Галузеві бібліотеки укомплектовані навчальною та науковою літературою відповідно до профілю факультету.

Про наявність навчальної та наукової літератури можна дізнатися як за допомогою комп’ютерів, так і карткових каталогів, які знаходяться в інформаційно-бібліографічному відділі.

Зала дисертацій та періодичних видань укомплектована відповідною літературою і поповнюється новою в міру її надходження.

Якщо необхідної літератури немає у фондах нашої бібліотеки, її можна замовити з інших бібліотек за міжбібліотечним абонементом (МБА).

 

Контакти


Aдреса:
вул. Старопортофранківська, 36
м. Одеса, 65020

Телефони:

(048) 753-07-64
(20 каб. - інформаційно-бібліографічний відділ)

 (048) 726-58-61
(3 каб. – відділ комплектування та обробки літератури)

© 2011-2021 Бібліотека Університету Ушинського

Пошук в моб меню