Шановні наші читачі і користувачі!

Вітаємо Вас із днем Конституції України!

Цей день, єдине державне свято, закріплене в самій Конституції, святкуємо саме тоді, коли вона і була ухвалена – 28 червня.

Початок утвердження української державності ґрунтується на прийнятті Конституції України 19 років тому. Це стало тоді визначною подією для початку трансформації національної свідомості, для державних і політичних змін в країні.

Сьогодні, напередодні свята, хочеться згадати про витоки основних ідей правової держави для України. Першим конституційним актом України стала Конституція гетьмана Пилипа Орлика, що вважається і значним юридичним досягненням, і доказом зрілості української політичної думки початку ХVIII ст., відображаючи дух нації, її демократичний менталітет. Назва її – «Пакти й Конституція законів і вольностей Війська Запорозького». Документ складається з преамбули і 16 параграфів. У них сформульовані головні принципи побудови незалежної держави: поділ влади, суверенність, демократизм, соціальність, законність, забезпечення прав і свобод людини та громадянина, правова культура. Особливе місце в ній посідає визначення демократичних засад управління та діяльності органів державної влади. Саме Пилипом Орликом було закладено ідею поділу влади на законодавчу, виконавчу і судову, що знайшло своє втілення і в Конституції України.

Конституцію Пилипа Орлика не можна вважати конституцією в сучасному розумінні цього слова, проте її вплив на законотворчу діяльність в Україні важко переоцінити – політико-правової ідеї, викладені в Конституції Пилипа Орлика, мали значний вплив на подальший розвиток української суспільно-політичної думки.

У зв'язку зі святом бібліотека пропонує Вашій увазі списки літератури та віртуальну виставку книг.

Список книг

Список статей

Історія української конституції
Автори:
Слюсаренко А. Г., Томенко М. В.

Видавництво: К.: Т-во «Знання» України
Рік видання: 1993
Сторінок: 192
Анотація: У книзі вперше зібрано та проаналізовано конституційно-державні акти України з найдавніших часів до сьогодні. Переконливо доводиться, що Конституцію Пилипа Орлика (1710 р.), «Начерки Конституції» Георгія Андрузького (1850 р.), Основний закон «Самостійної України» (1905 р.), Конституцію УНР (19818 р.), конституцію Отто Ейхельмана (1920-21 рр.) та інші єднає ідея державної незалежності України.

Вивчення історії створення та прийняття конституційних документів, а також розв’язання в них проблем форми правління й устрою держави, місця особистості, нації та суспільства в системі етичних цінностей - все це стане в пригоді у сучасних пошуках шляхів розбудови Української демократичної держави.

Для вчителів, науковців, політиків та широкого загалу читачів, що цікавляться питаннями вітчизняної історії та політології.

Конституційне право України
Видавництво:
К.: Ін Юре

Рік видання: 2002
Сторінок: 544
Анотація: У підручнику системно, з урахуванням сучасного стану конституційного правового регулювання суспільних відносин в Україні, практики реалізації конституційного законодавства аналізуються питання теорії Конституції, основ конституційного ладу, прав, свобод і обов’язків людини і громадянина, конституційних засад громадянського суспільства, статусу політичних партій та громадських організацій, засобів масової інформації, організації і проведення виборів, всеукраїнського та місцевих референдумів, розкриваються конституційно-правовий статус Верховної Ради Укарїни, Президента, Кабінету Міністрів, конституційного Суду, органів суду і прокуратури, місцевого самоврядування, територіальний устрій України.

Законодавчі та інші нормативно-правові акти в підручнику подані за станом на 1 вересня 2002 року.

Для студентів, аспірантів і викладачів юридичних вузів і факультетів та інших навчальних закладів.

   

Зображення до Дня Конституції взято з сайту hochu.ua
Автор тексту: Гадомська А. А.
Список літератури: Шафоростова К. І.
Автор статті: Матковська Д. М.

26.06.2015

scopus

uni2

bantp

Лічильники

 Яндекс.Метрика   

fb    Instagram icon   YouTube  Telegram

Powered by Amazing-Templates.com 2014 - All Rights Reserved.