Шановні читачі!

14 листопада виповнюється 105 років від дня народження одного з кращих українських поетів Андрія Самійловича Малишка.

Андрій Малишко увійшов в українську культуру як людина розмаїта у своїй багатій індивідуальності, щедрий на бурхливу радість і на щиру любов, на справедливий гнів і смуток. Він ніколи не впадав у побутовізм. Розчинений у поезії, віддано служив слову [1, с. 19].

До річниці поета пропонуємо Вашій увазі віртуальну виставку та запрошуємо відвідати книжкову (2-й поверх, каб. 20).

Термін експонування: з 14 по 20 листопада 2017 року.

Критичні матеріали. Творча спадщина
Статті з періодичних видань

Віртуальна виставка книг

Вивчення творчості Андрія Малишка
Автор:
В. Я. Неділько
Видавництво: Київ: Радянська школа
Рік видання: 1977
Сторінок: 157
Анотація: Посібник є спробою узагальнити досвід вивчення творчості А. С. Малишка в школі як у межах програми з літератури, так і на факультативних заняттях та в позакласній роботі. У ньому подано літературознавчий матеріал, використано нові досягнення методики літератури, ефективні методи, форми і прийоми аналізу художніх творів.

Книга розрахована на вчителів української літератури та студентів-філологів.

Андрій Малишко: життя і творчість
Автор: Л. С. Дем'янівська
Видавництво: Київ: Дніпро
Рік видання: 1977
Сторінок: 115
Анотація: Андрій Самійлович Малишко (1912–1970) видатний український поет, лауреат Державних премій СРСР та Державної премії УРСР імені Т. Г. Шевченка, автор збірок «Батьківщина», «Україно моя!», «Битва», «За синім морем», «Полудень піку», «Дорога під яворами», «Серпень душі моєї», його поезіям властиві політична загостреність і актуальність, органічний зв'язок з фольклором. Вони сповнені гордості за Батьківщину.

У нарисі висвітлюється життя одного з кращих українських поетів, аналізується його творчий доробок, розповідається про громадську діяльність Андрія Малишка.

Книжка написана популярно і адресується широкому колу читачів.

Андрій Малишко: життя і творчість
2-ге вид., перероб. і допов.
Автор: Л. С. Дем'янівська
Видавництво: Київ: Дніпро
Рік видання: 1985
Сторінок: 207
Анотація: У монографії висвітлюється життєвий і творчий шлях відомого українського радянського поета, лауреата Державних премій СРСР, Державної премії УРСР імені Т. Г. Шевченка Андрія Малишка (1912–1970). Значне місце у книжці приділено характеристиці поетики, стильових і жанрових особливостей художнього доробку письменника.

Книжка зацікавить літературознавців, критиків, студентів філологів, вчителів-словесників, широкі кола читачів.

Поет Андрій Малишко
Автор:
Леонід Коваленко
Видавництво: Київ : Худож. літ.
Рік видання: 1957
Сторінок: 233
Анотація: Праця Л. Коваленко «Поет Андрій Малишко» є ґрунтовним дослідженням творчості видатного поета Радянської України Андрія Самійловича Малишка. Творче зростання А. Малишка, ідейно-естетичний аналіз його поезії — в центрі уваги автора.

Книжка, розрахована на масового читача, допоможе глибше зрозуміти творчість талановитого поета Андрія Малишка.

Андрій Малишко
Автор:
А. І. Костенко
Видавництво: Київ: Молодь
Рік видання: 1981
Сторінок: 312, 8 л. фотоіл.
Анотація: Книгу присвячено видатному українському радянському поетові Андрію Самійловичу Малишку – людині великого таланту і щедрої душі.

 


 

Вибрані твори у 2-х томах
Автор: А. С. Малишко
Видавництво: Київ: Дніпро
Рік видання: 1982. –
Т. 1: Поезії. – 302 с.
Т. 2: Поезії. – 311 с.
Анотація: До двотомника Видатного українського поста (1912—1970) ввійшли твори, що стали класичний набутком радянської літератури.

До першого тому включено кращі поезії періоду 1035–1950 років.

До другого тому ввійшли вибрані поезії періоду 1959–1970 років і поеми «Сини», «Прометей», «Це було на світанку».

Використані ресурси:

1. Андрій Самійлович Малишко (1912-1970 рр.) : каталог виставки до 105-річчя поета [Електронний ресурс] / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова ; Наукова бібліотека ; наук. ред. : Ю. І. Левченко ; упоряд. Н. І. Тарасова ; бібліогр. ред. : Г. І. Шаленко, О. Л. Хархун, Ю. І. Левченко. – Електрон. дані. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2016. – 53 с. – Режим доступу : http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/10865/1/Malysko_kataloh_vystavky.pdf (дата звернення 10.11.2017). – Назва з тит. екрана.

2. Фото для колажу А. С. Малишка взято з обкладинки книги «Дорога під яворами. Лірика» (Малишко, А. С. Дорога під яворами. Лірика / А. С. Малишко. – Київ : Радянський письменник, 1964. – 120 с.).  

Віртуальну виставку та статтю підготувала Матковська Д. М.
Списки літератури та виставку у відділі підготувала Панченко І. В.
Автор колажу: Матковська Д. М.

 14.11.2017

scopus

uni2

bantp

Лічильники

 Яндекс.Метрика   

fb    Instagram icon   YouTube  Telegram

Powered by Amazing-Templates.com 2014 - All Rights Reserved.