Ян Амос Коменський (1592—1670) належить до видатних людей минулого, імена яких з вдячністю і глибокою пошаною зберігає в своїй пам'яті все прогресивне людство. Мислитель і засновник нової, прогресивної педагогічної системи Ян Амос Коменський є славою і гордістю не тільки чеського народу, але й великої сім'ї слов'янських народів і всього людства.

У нашій країні Я. А. Коменський особливо популярний, його ім'я відоме кожному педагогу, а система його педагогічних поглядів є предметом уважного вивчення і глибоких досліджень.

Я. А. Коменський жив в епоху бурхливих історичних подій. У XVII ст. стара феодальна Європа в ході запеклих класових боїв поступово втрачала свої позиції і поступалась перед новим, висхідним класом — буржуазією.

Член, а потім і керівник демократичної секти «Чеських братів» — нащадків войовничих таборитів — Я. А. Коменський займав виразно демократичну позицію в складних умовах класової боротьби того часу. Він самовіддано відстоював нові, прогресивні ідеї і все своє життя боровся проти соціального й духовного рабства, проти феодалізму та його ідеологічного оплоту — всесильної католицької церкви [1].

Твори Я. А. Коменського перекладені різними мовами, ними користуються найширші кола наукових працівників і педагогів різних країн, творчо застосовуючи цінні вказівки славетного педагога.

...Людей варто навчати найголовнішим чином того, щоб вони здобували знання не з книг, а спостерігали самі небо і землю, дуби і буки, тобто щоб вони досліджували і пізнавали самі предмети, а не пам'ятали тільки чужі спостереження і пояснення.

Я. А. Коменський

З нагоди 425-річчя від дня народження великого педагога-гуманіста пропонуємо переглянути віртуальну виставку та відвідати книжкову в бібліотеці.

Термін експонування: з 28 по 31 березня 2017 р. (2-й поверх, каб. №20).

Список книг (Критичні матеріали. Творча спадщина).
Статті з періодичних видань.

Віртуальна виставка

Жизнь Яна Амоса Коменского
Книга для учителя
Автор: Кратохвил М. В.
Перевод с чешского
Видавництво: М.: Просвещение
Рік видання: 1991
Сторінок: 191
Анотація: Увлекательное повествование о трудной судьбе чешского просветителя — философа и педагога. Автор, ученый-историк, открывает читателю мир Я. А. Коменского, смысл его устремлений и деятельности, прослеживает рождение и воплощение в жизнь его великих идей по реформе образования, на основе документального исследования воссоздает психологический портрет знаменитого гуманиста XVII века.

Книга была переведена на русский язык впервые, ее издание приурочено к 400-летию со дня рождения Я. А. Коменского.

Дидактика Яна Амоса Коменского
Книга для учителя

Автор: Д. О. Лордкипанидзе
Видавництво: М.: Учпедгиз
Рік видання: 1949
Сторінок: 128
Анотація: В книге Д. О. Лордкипанидзе «Дидактика Яна Амоса Коменского» в сжатой форме дастся характеристика и критический анализ дидактических взглядов Я. А. Коменского.

Книга может быть использована как пособие студентами педвузов, научными работниками и учителями средней школы.

 

Педагогічні ідеї Яна Амоса Коменського на Україні
Автор:
Б. Н. Мітюров

Видавництво: Київ : Радянська школа
Рік видання: 1971
Сторінок: 108
Анотація: У книзі стисло висвітлюються життя, діяльність, педагогічні погляди Яна Амоса Коменського. Простежується вплив досвіду братських шкіл України і Білорусії на формування його педагогічних поглядів, з'ясовується роль педагогічного вчення Коменського, його підручників у розвитку школи та педагогічної думки на Україні.

Книга розрахована на широкі кола вчительства, працівників народної освіти і студентів педагогічних учбових закладів.

Философия Коменского
Автор:
Г. Н. Джибладзе

Видавництво: М.: Педагогика
Рік видання: 1982
Сторінок: 168
Анотація: В монографии академика АПН СССР и АН Грузинской ССР Г. П. Джибладзе рассматриваются философские взгляды великого чешского педагога Яна Амоса Коменского. Анализируются проблемы взаимоотношения философии и педагогики, философского мышления в эпоху Коменского, соотношения теории и практики в процессе познания, методов научного исследования и обучения.

Первое издание книги выпушено издательством Тбилисского университета в 1973 г.

В 1978 году по решению правительства ЧССР за заслуги в области комениологии автор данной книги награжден медалью Я. А. Коменского. Для научных работников.

Избранные педагогические сочинения в 2-х томах
Т. 2
Автор:
Я. А. Коменский

Видавництво: М.: Педагогика
Рік видання: 1982
Сторінок: 576
Анотація: Во втором томе представлены работы, относящиеся ко второму периоду жизни и творчества Я. А. Коменского, и фрагменты нз его последнего большого философского труда «Всеобщий совет об исправлении дел человеческих», в которых рассматриваются проблемы воспитания и образования.

Некоторые произведения опубликованы на русском языке впервые.

Для ученых-педагогов, работников народного образования, а также для широкого круга читателей, интересующихся историей педагогики.

Ян Амос Коменский, 1592-1670
Автор:
Д. О. Лордкипанидзе

Видавництво: М.: Педагогика
Рік видання: 1970
Сторінок: 440
Анотація: В монографии освещены жизнь и творчоство великого чешского мыслителя и педагога Яна Амоса Коменского.

Книга предназначена для научных работников, аспирантов и студентов педвузов. Она также поможет учителям и другим работникам просвещения в повышении их педагогической культуры. 

 

Три века Яна Амоса Коменского
Художественно-документальная повесть
Автор:
Д. О. Лордкипанидзе

Видавництво: М.: Детская литература
Рік видання: 1987
Сторінок: 208, ил.
Анотація: В этой книге повествуется о судьбе самого Яна Амоса Коменского и о судьбе его творческого наследия. Это художественно-документальная повесть о великом ученом. Она написана с большой любовью к ее герою и прекрасным чувством эпохи.

 

 


Використані джерела:

1. Литвинов, С. А. Ян Амос Коменський і радянська педагогіка / С. А. Литвинов. – Київ : Радянська школа, 1958. – 59 с.
2. unschoolua.blogspot.com – зображення Я. А. Коменського.

Автор колажу: Матковська Д. М.
Літературу та списки підготувала Шафоростова К. І.
Автор статті: Матковська Д. М.

28.03.2017

scopus

uni2

bantp

Лічильники

 Яндекс.Метрика   

fb    Instagram icon   YouTube  Telegram

Powered by Amazing-Templates.com 2014 - All Rights Reserved.