Історія бібліотеки Університету Ушинського

У вересні 2017 року бібліотеці Університету Ушинського виповнюється 95 років. З нагоди ювілею пропонуємо Вашій увазі історію становлення бібліотеки.

Бібліотека Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського була організована в 1922 році. Основою її фондів стала книгозбірня Інституту народної освіти.

Фонд бібліотеки поповнювався і змінювався залежно від зміни профілю самого інституту, від створення того чи іншого факультету. Поступово фонд збільшувався і на початок Великої Вітчизняної війни нараховував 230 тисяч примірників.

У серпні 1941 року разом з університетом була евакуйована частина бібліотеки – найцінніші і найунікальніші видання. Книги супроводжували співробітники бібліотеки І. В. Бориневич та А. А. Дружиніна.

      

У Майокопі, де перебував і працював Одеський педінститут у перший рік евакуації, бібліотека дещо поповнила свої фонди навчальною й методичною літературою. Неабияку допомогу в цьому надали навчальні заклади Адигеї. Але з просуванням ворога далі на Кавказ виникла необхідність другої евакуації інституту та його бібліотеки. На жаль, під час другого етапу евакуації книжкові фонди бібліотеки не дісталися до місця призначення, тому що транспорт потрапив під бомбардування і всі книги були втрачені.

Другим місцем, де працював інститут у роки війни, було містечко Байрам-Алі в Туркменістані. Тут знову почалося комплектування бібліотеки навчальною, науковою, політичною та художньою літературою. Під час роботи інституту в Байрам-Алі (1942-1944 рр.) бібліотека поступово укомплектувалася до 6 000 примірників. І коли у вересні 1944 року інститут повернувся з евакуації до Одеси, то 6 тисяч фонду, привезеного з Байрам-Алі, стали основою для відродження інститутської бібліотеки. 

Поповнення фонду в повоєнні роки відбувалося не тільки централізовано, а й за рахунок передачі літератури з приватних бібліотек одеських учених – професора Б. В. Варнеке, професора П. О. Потапова і професора А. Я. Бардаха. Ці традиції зберігаються й досі. Багато викладачів і студентів нашого університету передають літературу до бібліотеки, серед них: академік О. Я. Чебикін, академік А. М. Богуш, професор М. Н. Фишер, професор І. Г. Захарченко, Є. А. Борінштейн, професор, доц. Н. В. Яблонська, професор Н. Ф. Цибра, викладач О. М. Яций та інші.

З 1984 року проводилося вивчення основного фонду з метою виявлення рідкісних видань, як вітчизняних так і іноземних, для їх компактного збереження та пропагування. Цю велику і копітку роботу провела Марія Іванівна Кириченко. Вона виявила, обробила й організувала для окремого зберігання понад 8000 книг. 

Значний вклад у справу виховання молодого покоління внесли І. В. Бориневич, В. Г. Візиренко, Р. Г. Шварцман, Г. Л. Гонтмахер, С. О. Кімова, А. А. Дружиніна, Є. С. Кухта, Л. М. Шевченко, Т. І. Гуренко, В. В. Онікова, О. Г. Бугайцова, Л. Є. Тиранова, Л. В. Завадовська, Н. А. Жекова, Г.О. Землянська, М. А. Кравченко та інші.

Через надзвичайно невелику площу книгосховища свого часу було прийняте рішення влаштувати філіали бібліотеки на факультетах: художньо-графічному, музично-педагогічному, а згодом на факультеті дошкільного виховання. Це значно покращило умови зберігання та наблизило книгу до студентів.

Важливою сторінкою життя бібліотеки можна вважати її переїзд у 2009 році до нового приміщення, завдяки чому поліпшилися умови роботи бібліотекарів і обслуговування читачів.

 

Використана література:

1. Південноукраїнський державний педагогічний університет ім. К. Д. Ушинського, 1817-2007 [Текст] : іст. поступ, сучасність, майбутнє / О. Я. Чебикін, І. А. Болдирєв, А. О. Добролюбський [та ін.]. – Одеса : Фаворит, 2007. – 240 с. : фотоіл. 

Над статтею працювали: Бондаренко Г. Б., Назарук А. М., Чахвадзе В. Є., Патрікеєва С. П. та Матковська Д. М.


 

Контакти


Aдреса:
вул. Старопортофранківська, 36
м. Одеса, 65020

Телефони:
(048) 732-40-77
(1 каб.- видача літератури)
(048) 753-07-64
( 20 каб. -академічна доброчесність)
(048) 753-02-54
( 20 каб. - інформаційно-бібліографічні довідки)

e-mail:

library@pdpu.edu.ua

© 2011-2021 Бібліотека Університету Ушинського

Пошук в моб меню