Статті Ликової В. А.

Ликова В. А. – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії и методики практичної психології ПНПУ імені К. Д. Ушинського  

 1. Лыкова В.А Интеграция педагогики и психотерапии на примере психоаналитической педагогики // «Известия Смоленского государственного университета». Ежеквартальный журнал 2013. - №1 (21) С. 331-343// 
  http://www.smolgu.ru/zhurnal_izvestiya/
 2. Лыкова В.А Формирование  психотерапевтической компетентности педагога как необходимой составляющей его профессионального мастерства -  Development of Psychotherapeutic Competence of Teachers as a Necessary Component of His Professional Excellence //  Педагогически новости → 1, 2012, Русенски университет, Болгария С. 79-88 //
  http://pedagogicnews.uni-ruse.bg/development-of-psychotherapeutic-competence-of-teachers-as-a-necessary-component-of-his-professional-excellence/
 3. Ликова В.А., Бабин І.І. Європейська система трансферу і накопичення кредитів (ЄКТС) як інструмент міжнародної інтеграції вищої освіти 
  http://tempus.org.ua/uk/national-team-here/310-jevropejska-sistema-transferu-i-nakopichenna-kreditiv-jekts-jak-inst 
 4. Ликова В.А., Бабин І.І. Стратегія та сучасні тенденції розвитку університетської освіти України в контексті Європейського простору вищої освіти на період до 2020 р. 
  http://www.tempus.org.ua/uk/national-team-here/238-strategija-ta-suchasni-tendenciji-rozvitku
 

Контакти


Aдреса:
вул. Старопортофранківська, 36
м. Одеса, 65020

Телефони:

(048) 753-07-64
(20 каб. - інформаційно-бібліографічний відділ)

 (048) 726-58-61
(3 каб. – відділ комплектування та обробки літератури)

© 2011-2021 Бібліотека Університету Ушинського

Пошук в моб меню