Політологія. Економіка. Право

Актуальні проблеми держави і права – збірник наукових праць, в якому публікуються статті вчених-юристів України та зарубіжних країн, присвячені актуальним питанням філософії права, загальнотеоретичної юриспруденції, галузевих юридичних наук, юридичної практики, питань судочинства як в Україні, так і у країнах Європейського Союзу та світу.
Вісник Національної академії правових наук України – журнал є спеціалізованим рецензованим виданням, що публікує високоякісні, теоретично обґрунтовані наукові статті актуальної тематики у сфері правничих наук, зокрема науково-дослідницькі матеріали, присвячені проблемам правового регулювання у сфері євроінтеграційних процесів, а також законодавчим ініціативам, сформованим з урахуванням світового досвіду та національних традицій.
Держава і право – у збірнику висвітлюються актуальні питання теорії та історії держави і права, державного управління, адміністративного, конституційного, міжнародного цивільного і підприємницького, аграрного та екологічного права, кримінології, кримінального і кримінально-процесуального права. Значна увага приділяється проблемам сучасної політичної науки.
Державне управління: теорія та практикаелектронне наукове фахове видання, місія якого - розвиток наукової дискусії з актуальних питань теорії та практики державного будівництва; апробація результатів наукових досліджень.
Державне управління: удосконалення та розвиток – електронне наукове фахове видання Дніпровського державного аграрно-економічного університету)
Економіка та держава – (Наукове фахове видання з питань економіки.
Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові Українирецензований журнал орієнтований на висвітлення сучасних напрямів галузі знань «Публічне управління та адміністрування» і галузі науки «Державне управління». З огляду на це приймаються і розглядаються матеріали, які обґрунтовують теоретичні передумови, прикладні аспекти та методологічні основи наукового розв’язання різноаспектних питань теорії та практики публічного управління, публічного адміністрування, публічної служби, закономірностей функціонування та розвитку системи державного управління та місцевого самоврядування.
Науковий вісник Херсонського державного університету – економічний науково-практичний журнал. У журналі висвітлюються актуальні питання економічної теорії та історії економічної думки; світового господарства та міжнародних економічних відносин; економіки та управління підприємствами; інноваційної та інвестиційної діяльності; бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту; фінансів та податкової політики; математичних методів та інформаційних технологій в економіці; сучасного менеджменту та інших галузей економічної науки. Журнал інформує також про події наукового життя та економічну освіту в Україні; подає рецензії наукових праць та підручників з економічної тематики.
Публічне адміністрування та національна безпека – наукова тема - завдання наукового характеру, що вимагає проведення наукового дослідження. Є основним планово-звітним показником науково-дослідницької роботи з економічних, юридичних, технічних наук, тем з державного управління, освіти.
Український соціум: соціологія, економіка, політика – журнал орієнтований на вчених, викладачів, аспірантів, спеціалістів у галузі соціології, економіки, соціальної психології, управління та політичних наук. На його сторінках друкуються оригінальні та цінні з наукової точки зору матеріали, що відповідають концепції журналу і тематичній спрямованості таких рубрик: “Суспільні трансформації: міждисциплінарний аспект”, “Соціологія”, “Економіка”, “Політика”, “Регіональні акценти”, “Соціальна політика”, “Молодий науковець”, “Моніторинг громадської думки”, “Думка молоді: результати U-Report”, “Погляд соціолога”, “Наукове життя: події, факти, відгуки”.
Юридичний журнал "Право України" – метою видання є опублікування авторських матеріалів науково-теоретичного та практичного характеру, судової та правозастосовної діяльності з метою розвитку української національної юридичної науки, удосконалення чинного законодавства. На сторінках видання публікуються науково-теоретичні та практичні матеріали з: актуальних загальнотеоретичних та галузевих правових питань, правозастосовної практики, а також пропозиції до законодавства, зарубіжний правовий досвід; практики Європейського суду з прав людини, Конституційного, Верховного та міжнародного комерційного арбітражу, третейських судів тощо.
Офіційний вісник України – український інформаційний бюлетень, офіційне друковане видання, що засноване та видається Міністерством юстиції України та державним підприємством «Українська правова інформація» Міністерства юстиції відповідно до Указу Президента України від 13 грудня 1996 року № 1207 "Про опублікування актів законодавства в інформаційному бюлетені «Офіційний вісник України», у якому публікуються державною мовою всі поточні нормативно-правові акти, що надійшли до Мін'юсту та включені до Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів. Це закони України, постанови Верховної Ради України, укази і розпорядження Президента України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, рішення і висновки Конституційного Суду України, зареєстровані в Мін'юсті нормативно-правові акти міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, інших органів, а також міжнародні договори України, які набрали чинності. Логін та пароль можна отримати надіславши листа (з корпоративної пошти @pdpu.edu.ua) на адресу Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. вказавши в темі листа «Доступ до Офіційного вісника України».

SpringerLink – платформа представляє собою доступ до електронних ресурсів видавництва Springer. (англ., нім.).
Бібліотека: політологія – на сайті знаходиться низка політологічної літератури, яка розділена, для зручності, за категоріями: історія політичних і правових вчень, влада, економіка і політика, етнополітологія, права людини, зовнішня політика, теорія політики тощо.
Електронна бібліотека підручників – підручники, навчальні посібники, лекції, монографії.
Наукова електронна бібліотека періодичних видань НАН України – наукова електронна бібліотека періодичних видань НАН України є бібліотекою відкритого доступу і передбачає безкоштовний доступ читачів до наукової інформації в Інтернет з правом читати, завантажувати, копіювати, розповсюджувати, друкувати, проводити пошук, посилатися на повнотекстові статті, індексувати, тобто використовувати її з законною ціллю без фінансових, юридичних і технічних перешкод, що відповідає Будапештській Ініціативі Відкритого Доступу.
Наукова періодика Українинаціональна бібліотека України ім. В.І. Вернадського НАН України представляє відкритий доступ до наукових журналів та збірників наукових праць, виданих в Україні.
Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого – національна бібліотека України є провідним державним культурним, освітнім, науково-інформаційним закладом. Електронна бібліотека “Культура України” надає можливість безкоштовного доступу користувачів до надбань української культури і мистецтва.
Юридична бібліотека – сайт створений для того, щоб допомогти розібратися у світі юриспруденції. Тут ви знайдете безліч корисної для навчання та практичної для юридичної діяльності літератури, а також найбільш популярні нормативні документи.
Educational Era – студія онлайн-освіти. Команда створює онлайн-курси, спецпроєкти, інтерактивні підручники та освітні блоги.
Prometheus – платформа масових відкритих онлайн-курсів, перший та найбільший проєкт безкоштовної освіти для всіх та кожного в Україні. Місія – зробити найкращі курси від провідних викладачів, університетів та організацій світу доступними для всіх.
Studme.com.ua – сайт із конспектами лекцій з різних предметів.
Мислене древо – багатоцільовий український сайт для науки та освіти. Сайт розроблено і підтримується групою українських фахівців в галузі комп’ютерних технологій і гуманітарних наук.
Офіційний вісник України – офіційний вебпортал парламенту України, правової бази діяльності Верховної Ради України.
Правовий тиждень – електронна щотижнева інформаційно-правова газета.
Урядовий кур'єр – Газета Кабінету Міністрів України.
Юридичні послуги Online – сайт, де розміщено багато юридичної інформації, як для юристів, так і для всіх хто цікавиться українським законодавством, або хоче вирішити юридичну проблему.

 

Контакти


Aдреса:
вул. Старопортофранківська, 36
м. Одеса, 65020
20 каб - інформаційно-бібліографічний відділ
3 каб - відділ комплектування та обробки літератури

© 2011-2024 Бібліотека Університету Ушинського

Пошук в моб меню