Математика

Algebra and Discrete Mathematics – науковий журнал Луганського національного університету імені Тараса Шевченка та Інституту прикладної математики і механіки НАН України. Проблематика: Сучасні дослідження в усіх областях алгебри (загальна алгебра, напівгрупи, групи, кільця і модулі, лінійна алгебра, алгебраїчна геометрія, універсальна алгебра, гомологічна алгебра і т.д.) та дискретної математики (комбінаторний аналіз, теорія графів, математична логіка, теорія автоматів , теорія кодування, криптографія тощо.
Журнал математичної фізики, аналізу, геометрії – метою журналу є оприлюднення результатів наукових досліджень провідних учених, а також аспірантів, докторантів та здобувачів наукових ступенів та вчених звань. Видання здійснює публікацію оригінальних статей за такими напрямами: Математичні задачі сучасної фізики; Комплексний аналіз і його застосування; Асимптотичні задачі диференціальних рівнянь; Спектральна теорія операторів, включаючи обернені задачі та їх застосування; Геометрія в цілому та диференціальна геометрія; Функціональний аналіз, теорія зображень та операторні алгебри, включаючи ергодичні аспекти.
Новітня освіта – журнал є рецензованим виданням, що підтримує політику відкритого доступу до наукових публікацій. Галузь та проблематика: проблеми вищої освіти в Україні та світі: методика викладання іноземної мови, іноземна мова професійного спрямування, іноземна мова для науковців, навчання перекладу, тестування та оцінювання у викладанні іноземної мови, підготовка та навчання викладачів іноземної мови, предметно-мовне інтегративне навчання (CLIL), прикладна лінгвістика; STEAM.
Український математичний вісник – журнал публікує оригінальні та оглядові статті з основних напрямків теоретичної математики, переважно з теорії функцій та функціонального аналізу, звичайних диференціальних рівнянь, рівнянь з частинними похідними та рівнянь математичної фізики, алгебри, теорії ймовірностей та математичної статистики, геометрії та топології.
Український математичний журнал - журнал друкує оригінальні та оглядові високоякісні наукові статті з таких напрямків: теорії диференціальних рівнянь, динамічних систем та нелінійних коливань; математичної фізики, методів функціонального та нелінійного аналізу, теорії ймовірностей та математичної статистики; теорії функцій дійсної та комплексної змінної; алгебраїчних та топологічних структур; обчислювальної математики, аналітичної механіки та динаміки механічних систем.
SpringerLink – платформа представляє собою доступ до електронних ресурсів видавництва Springer. (англ., нім.).
Електронна бібліотека підручників – підручники, навчальні посібники, лекції, монографії.
Наукова електронна бібліотека періодичних видань НАН України – наукова електронна бібліотека періодичних видань НАН України є бібліотекою відкритого доступу і передбачає безкоштовний доступ читачів до наукової інформації в Інтернет з правом читати, завантажувати, копіювати, розповсюджувати, друкувати, проводити пошук, посилатися на повнотекстові статті, індексувати, тобто використовувати її з законною ціллю без фінансових, юридичних і технічних перешкод, що відповідає Будапештській Ініціативі Відкритого Доступу.
Наукова періодика УкраїниНаціональна бібліотека України ім. В.І. Вернадського НАН України представляє відкритий доступ до наукових журналів та збірників наукових праць, виданих в Україні.
Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого – Національна бібліотека України є провідним державним культурним, освітнім, науково-інформаційним закладом. Електронна бібліотека “Культура України” надає можливість безкоштовного доступу користувачів до надбань української культури і мистецтва.
Educational Era – студія онлайн-освіти. Команда створює онлайн-курси, спецпроєкти, інтерактивні підручники та освітні блоги.
Prometheus – платформа масових відкритих онлайн-курсів, перший та найбільший проєкт безкоштовної освіти для всіх та кожного в Україні. Місія – зробити найкращі курси від провідних викладачів, університетів та організацій світу доступними для всіх.
Studme.com.ua – сайт із конспектами лекцій з різних предметів.
ІКТ у шкільному курсі математики – блог для вчителів математики.
Математика в школі онлайн –сайт створено з метою Інтернет-підтримки вивчення математики в загальноосвітніх навчальних закладах України. Також він доповнюється блогом та разом з іншими веб-ресурсами вони входять до «Віртуального середовища для розвитку професійної компетентності вчителів математики».
Мислене древо –багатоцільовий український сайт для науки та освіти. Сайт розроблено і підтримується групою українських фахівців в галузі комп’ютерних технологій і гуманітарних наук.
Навчальний сайт з математики - сайт для навчання вирішування математичних завдань, освоєння різних методів рішень, закріплення пройденого матеріалу.
У світі математики – сайт для вчителів математики.

 

Контакти


Aдреса:
вул. Старопортофранківська, 36
м. Одеса, 65020

Телефони:

(048) 753-07-64
(20 каб. - інформаційно-бібліографічний відділ)

 (048) 726-58-61
(3 каб. – відділ комплектування та обробки літератури)

© 2011-2021 Бібліотека Університету Ушинського

Пошук в моб меню