Історія

Вісник Львівського університету. Серія: Історична – у журналі публікуються статті, повідомлення, публікації документів, огляди та рецензії з актуальних проблем української і зарубіжної історії, історіографії та етнології. У науковий обіг вводиться низка невідомих або ж маловживаних джерельних матеріалів.
Емінак академічний журнал відкритого доступу. Метою журналу є залучення до співпраці та залучення уваги фахівців – істориків, філософів, соціологів, політологів; політичних діячів, представників зацікавлених організацій до конструктивного діалогу з актуальних проблем історичної науки. Обмін думками представників різних наукових шкіл, розгляд історичних процесів у контексті геополітики, соціокультурної динаміки дозволять виробити загальні підходи у наукових дослідженнях)
Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : Історичні науки – наукове фахове видання, редакційна колегія якого акцентує увагу на актуальні проблеми вітчизняної та зарубіжної історії, методології історії, джерелознавства й історіографії, регіональної історії.
Старожитності Лукомор’я – науковий електронний український рецензований журнал, що представляє собою мультидисциплінарний майданчик для дискусій з ключових питань української та загальної історії як професійних дослідників України та зарубіжжя, так і науковців-початківців.
Український історичний журналакадемічний часопис, який відображає основні тенденції сучасного національного історієписання, зокрема окреслює загальну палітру викликів, проблем, можливостей і перспектив студіювання історії України та споріднених дисциплінарних сеґментів.
Чорноморська Минувшина : записки Відділу історії козацтва на Півдні України – колектив Відділу розробляє тематику, пов’язану з історією козацтва на території Південної України в цілому й, зокрема, в чорноморському регіоні. Разом з тим на сторінках збірника публікуються різноманітні джерела і дослідження з історії краю, починаючи з заселення його людиною, що зумовлено тим геополітичним, комунікативним, економічним й військово-стратегічним значенням, яке мав чорноморський регіон в історії. На сторінках збірника друкуються статті провідних учених, висвітлюються актуальні питання історії Південної України та історії українського козацтва.
Dorg.ua – електронна бібліотека рідкісних та цінних еміграційних документів та видань різних років. Книги можна переглянути та завантажити у форматі PDF.
SpringerLink – платформа представляє собою доступ до електронних ресурсів видавництва Springer. (англ., нім.).
Електронна бібліотека підручників – підручники, навчальні посібники, лекції, монографії.
Наукова електронна бібліотека періодичних видань НАН України – наукова електронна бібліотека періодичних видань НАН України є бібліотекою відкритого доступу і передбачає безкоштовний доступ читачів до наукової інформації в Інтернет з правом читати, завантажувати, копіювати, розповсюджувати, друкувати, проводити пошук, посилатися на повнотекстові статті, індексувати, тобто використовувати її з законною ціллю без фінансових, юридичних і технічних перешкод, що відповідає Будапештській Ініціативі Відкритого Доступу.
Наукова періодика Українинаціональна бібліотека України ім. В.І. Вернадського НАН України представляє відкритий доступ до наукових журналів та збірників наукових праць, виданих в Україні.
Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого – національна бібліотека України є провідним державним культурним, освітнім, науково-інформаційним закладом. Електронна бібліотека “Культура України” надає можливість безкоштовного доступу користувачів до надбань української культури і мистецтва.
Educational Era – студія онлайн-освіти. Команда створює онлайн-курси, спецпроєкти, інтерактивні підручники та освітні блоги.
Prometheus – платформа масових відкритих онлайн-курсів, перший та найбільший проєкт безкоштовної освіти для всіх та кожного в Україні. Місія – зробити найкращі курси від провідних викладачів, університетів та організацій світу доступними для всіх.
Studme.com.ua – сайт із конспектами лекцій з різних предметів.
Мислене древо – багатоцільовий український сайт для науки та освіти. Сайт розроблено і підтримується групою українських фахівців в галузі комп’ютерних технологій і гуманітарних наук.
Становление независимости Украины: «перестроечный» эндшпиль: исторический очерк / А. И. Павлов. — Одесcа:  Астропринт, 2021. — 280 с. Каждому из современников, вольно или не вольно, рано или поздно приходится убеждаться в пользе знаний прошлого для прогнозирования и успешного выстраивания будущего. Книга является научно-популярным изданием, основанным на различных источниках, в том числе и личных впечатлениях автора от тех событий, к которым он был причастен.
 

Контакти


Aдреса:
вул. Старопортофранківська, 36
м. Одеса, 65020

Телефони:

(048) 753-07-64
(20 каб. - інформаційно-бібліографічний відділ)

 (048) 726-58-61
(3 каб. – відділ комплектування та обробки літератури)

© 2011-2021 Бібліотека Університету Ушинського

Пошук в моб меню