Інформатика

Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету – електронне наукове фахове видання. Проблематикою журналу є сприяє поширенню передових наукових ідей у галузі педагогічних наук з метою висвітлення новітніх інформаційно-комунікаційних технологій для освітньої діяльності.
Інженерні та освітні технології – електронний фаховий науково-практичний журнал публікує після рецензування, редагування та перевірки на оригінальність статті, які містять результати досліджень з питань розвитку науки, освіти і виробництва, впровадження нових результатів фундаментальних і прикладних досліджень у галузі технічних, природничих, гуманітарних та педагогічних наук.
Інформатика в школі – практичний журнал для вчителя інформатики.
Інформаційні технології і засоби навчання – інструмент для оприлюднення, розповсюдження та використання суб’єктами освітнього процесу (учні, студенти, вчителі, викладачі, керівники освітніх закладів, батьки) науково-методичного доробку Національної академії педагогічних наук України.
Кібернетика та обчислювальна техніка – мультидисциплінарний науковий журнал, який публікує оригінальні результати досліджень у наступних областях: Інформатика та інформаційні технології; Інтелектуальне керування та системи; Медична та біологічна кібернетика.
Кібернетика та системний аналіз – міжнародний науково-теоретичний журнал публікує оригінальні та оглядові статті, проблемні та дискусійні матеріали, звіти конференцій та нарад з питань кібернетики і системного аналізу, бібліографічні огляди, рецензії на монографії; інформує читачів про найновіші досягнення вітчизняної та зарубіжної кібернетики.
Комп'ютер у школі та сім'ї – тематика журналу — висвітлення змісту та методики викладання інформатики у школі, використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі та в сім’ї.
SpringerLink – платформа представляє собою доступ до електронних ресурсів видавництва Springer. (англ., нім.).
Електронна бібліотека підручників – підручники, навчальні посібники, лекції, монографії.
Електронне сховище IT Step University – E-LIBRARY: Електронний каталог нормативних документів, електронних ресурсів, навчальних програм.
Наукова періодика Українинаціональна бібліотека України ім. В.І. Вернадського НАН України представляє відкритий доступ до наукових журналів та збірників наукових праць, виданих в Україні.
Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого – національна бібліотека України є провідним державним культурним, освітнім, науково-інформаційним закладом. Електронна бібліотека “Культура України” надає можливість безкоштовного доступу користувачів до надбань української культури і мистецтва.
Educational Era – студія онлайн-освіти. Команда створює онлайн-курси, спецпроєкти, інтерактивні підручники та освітні блоги.
Prometheus – платформа масових відкритих онлайн-курсів, перший та найбільший проєкт безкоштовної освіти для всіх та кожного в Україні. Місія – зробити найкращі курси від провідних викладачів, університетів та організацій світу доступними для всіх.
Studme.com.ua – сайт із конспектами лекцій з різних предметів.
Інформатика для вчителя – сайт створено для вчителів інформатики.
Мислене древо – багатоцільовий український сайт для науки та освіти. Сайт розроблено і підтримується групою українських фахівців в галузі комп’ютерних технологій і гуманітарних наук.
Острів знань – інтернет-Портал, ресурс, який буде корисний для користувачів молодшого, середнього та старшого шкільного віку, а також для вчителів та батьків.
Творча лабораторія вчителя інформатики – наведені на сайті матеріали можуть бути використані вчителями для самоосвіти та для роботи з учнями.
Форум інформатиків України – сайт містить різні форуми та розділи для вчителів інформатики.

 

Контакти


Aдреса:
вул. Старопортофранківська, 36
м. Одеса, 65020
20 каб - інформаційно-бібліографічний відділ
3 каб - відділ комплектування та обробки літератури

© 2011-2024 Бібліотека Університету Ушинського

Пошук в моб меню