Фізика та астрономія

Здобутки астрономії та фізики космосу – науково-теоретичний журнал Київського національного університету імені Тараса Шевченка. В журналі розглядаються основні проблеми астрономії, космічної фізики та суміжних областей: геофізики та інформаційних технологій.
Металофізика та новітні технології – журнал публікує ще неопубліковані статті та огляди, які не знаходяться на розгляді для опублікування в інших виданнях і містять результати експериментальних і теоретичних досліджень в області фізики і технології металів, сплавів та сполук з металічними властивостями; рецензії на монографії; інформацію щодо конференцій, семінарів; відомості з історії металофізики; рекламу нових технологій, матеріалів, приладів.
Український фізичний журналвидання Відділення фізики і астрономії Національної академії наук України. Журнал публікує оригінальні статті та огляди в галузі експериментальної та теоретичної фізики, включаючи дослідження з фізики елементарних частинок, ядерної, атомної та молекулярної фізики, оптики та квантової електроніки, газів, плазми, фізики конденсованих середовищ, статистичної та квантової фізики, нанофізики.
Успіхи фізики металів – науковий оглядовий журнал Інституту металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України. У журналі публікуються наукові оглядові, що містять огляди результатів експериментальних або/і теоретичних досліджень в області фізики та технології металів, сплавів, сполук і матеріалів із металічними властивостями; рецензії на монографії; інформацію про конференції, семінари; відомості з історії металофізики; рекламу нових технологій, матеріалів, приладів)
Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології – збірник наукових праць публікує ориґінальні статті та наукові огляди, що містять і характеризують результати експериментальних і теоретичних досліджень в галузі фізики, хімії, методів синтезу, оброблення та діагностики нанорозмірних систем і наномасштабних матеріалів: кластерів, наночастинок, нанотрубок, нанокристалів і наноструктур (апатітоподібних біосистем, аморфних і колоїдних нанорозмірних систем, наноструктурних плівок і покриттів, нанопорошків тощо.
SpringerLink – платформа представляє собою доступ до електронних ресурсів видавництва Springer. (англ., нім.).
Електронна бібліотека підручників – підручники, навчальні посібники, лекції, монографії.
Електронний архів КПІ ім. Ігоря Сікорського електронний архів наукових та освітніх матеріалів накопичує, зберігає, розповсюджує та забезпечує довготривалий, постійний та надійний доступ через Інтернет до наукових та освітніх матеріалів професорсько-викладацького складу, співробітників, студентів, аспірантів та докторантів КПІ ім. Ігоря Сікорського.
Електронний архів Національного університету „Львівська політехніка“ – в архіві розміщені матеріали Університету (інституційний репозитарій відкритого доступу.
Електронний архів Одеського національного політехнічного університету – електронний архів наукових та освітніх матеріалів накопичує, зберігає, розповсюджує та забезпечує довготривалий, постійний та надійний доступ через Інтернет до наукових та освітніх матеріалів професорсько-викладацького складу, співробітників, студентів, аспірантів та докторантів Одеського національного політехнічного університету. Всі матеріали знаходиться у відкритому доступі.
Наукова електронна бібліотека періодичних видань НАН України – наукова електронна бібліотека періодичних видань НАН України є бібліотекою відкритого доступу і передбачає безкоштовний доступ читачів до наукової інформації в Інтернет з правом читати, завантажувати, копіювати, розповсюджувати, друкувати, проводити пошук, посилатися на повнотекстові статті, індексувати, тобто використовувати її з законною ціллю без фінансових, юридичних і технічних перешкод, що відповідає Будапештській Ініціативі Відкритого Доступу.
Наукова періодика Українинаціональна бібліотека України ім. В.І. Вернадського НАН України представляє відкритий доступ до наукових журналів та збірників наукових праць, виданих в Україні.
Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого – національна бібліотека України є провідним державним культурним, освітнім, науково-інформаційним закладом. Електронна бібліотека “Культура України” надає можливість безкоштовного доступу користувачів до надбань української культури і мистецтва.
Репозитарії Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" – інституційний репозитарій, що забезпечує накопичення, систематизацію, зберігання в електронному вигляді інтелектуальних продуктів наукового, освітнього та методичного призначення, створених університетськими спільнотами Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», та забезпечує довготривалий, постійний і надійний безкоштовний відкритий доступ до них засобами Інтернет-технологій, поширення цих матеріалів у середовищі світового науково-освітнього товариства.
Репозитарій Національного Авіаційного Університету – електронний архів накопичує, зберігає та надає вільний, довгостроковий доступ до електронних версій наукових публікацій, науково-методичних та навчальних матеріалів, створених науковими працівниками, аспірантами та студентами НАУ.
Репозитарій Харківського національного університету імені В.Н.Каразінаелектронний архів наповнюється наступними матеріалами: наукові публікації працівників та студентів Каразінського університету, статті з наукових журналів, монографії, дисертаційні матеріали, навчально-методичні розробки, що завжди є у вільному доступі.
Educational Era – студія онлайн-освіти. Команда створює онлайн-курси, спецпроєкти, інтерактивні підручники та освітні блоги.
Prometheus – платформа масових відкритих онлайн-курсів, перший та найбільший проєкт безкоштовної освіти для всіх та кожного в Україні. Місія – зробити найкращі курси від провідних викладачів, університетів та організацій світу доступними для всіх.
Studme.com.ua – сайт із конспектами лекцій з різних предметів.
Добра фізика – сайт з новинами, науковими дослідженнями, основними посиланнями, блогом, електронними зошитами для науковців в галузях математики, фізики та астрономії.
Електронний web-журнал – наукові дослідження і технічні розробки по фізиці. Каталог посилань, науково-технічні розробки та бібліотека)
Мислене древо – багатоцільовий український сайт для науки та освіти. Сайт розроблено і підтримується групою українських фахівців в галузі комп’ютерних технологій і гуманітарних наук.
Сайт для вчителів фізики – сайт для вчителів фізики Інституту післядипломної педагогічної освіти КУБГ.
Фізика – сайт вчителів фізики, на якому містяться розробки уроків та мультимедіа. Також є підручники з фізики, які можна безкоштовно завантажити.

 

Контакти


Aдреса:
вул. Старопортофранківська, 36
м. Одеса, 65020

Телефони:

(048) 753-07-64
(20 каб. - інформаційно-бібліографічний відділ)

 (048) 726-58-61
(3 каб. – відділ комплектування та обробки літератури)

© 2011-2021 Бібліотека Університету Ушинського

Пошук в моб меню