Фізичне виховання

Вища освіта України – теоретичний та науково-методичний часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова.
Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету – електронне наукове фахове видання з міжнародною редакційною колегією, яке сприяє поширенню передових наукових ідей у галузі педагогічних наук з метою висвітлення новітніх інформаційно-комунікаційних технологій для освітньої діяльності.
Освітологічний дискурс – наукове фахове видання. Галузь знань: Освіта / Педагогіка.
Особлива дитина: навчання і виховання – провідне українське наукове, методичне, інформаційне видання у галузях спеціальної педагогіки та психології. Тематика статей – діагностика, навчання, виховання, розвиток, психологічний супровід, реабілітація дітей з особливими освітніми потребами: зокрема глухих, зі зниженим слухом, сліпих, слабозорих, з тяжкими порушеннями мовлення, затримкою психічного розвитку, порушеннями інтелекту, опорно-рухового апарату, розладами спектру аутизму тощо.
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології – фахове наукове видання з педагогічних наук.
Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти – наукове електронне видання є педагогічним часописом, присвяченим проблемам професійної підготовки фахівців різних напрямів, широкому колу питань інноваційного розвитку сучасної освіти та науковим дослідженням у цій галузі. Часопис створено, щоб задовольнити інформаційні потреби педагогічної спільноти, надати їй відкритий дискусійний майданчик для висвітлення нових ідей і тенденцій розвитку професійної освіти сьогодення, сприяння дослідженням, популяризації та систематизації досягнень сучасної психолого-педагогічної науки, найвагоміших наукових та практичних здобутків означеної галузі освіти.
Фізична активність, здоров'я і спорт – проблематика журналу – висвітлення наукових здобутків у галузі підготовки спортсменів, фізичного виховання, фізичної активності різних верств населення, зміцнення здоров’я засобами фізичної культури, фізичної реабілітації і туризму.
SpringerLink – платформа представляє собою доступ до електронних ресурсів видавництва Springer. (англ., нім.).
Електронна бібліотека підручників – підручники, навчальні посібники, лекції, монографії.
Електронний репозитарій Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського – електронний архів наукових, навчальних, методичних та інших публікацій. Сприяє поширенню наукових досліджень в світовому науковому співтоваристві шляхом забезпечення вільного доступу до інформаційних документів.
Інституційний репозитарій Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка – електронний архів містить у відкритому доступі публікації викладачів та співробітників університету, матеріали доповідей та конференцій, навчально-методичні книги та інші видання КДПУ ім. В. Винниченка.
Інституційний репозитарій Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського – основне призначення IrVSPU–накопичення, систематизація та зберігання в електронному вигляді інтелектуального продукту наукових працівників університету, інших електронних документів з фондів бібліотеки, на які не встановлено(знято) обмеження щодо авторського та суміжних прав; надання відкритого доступу до них засобами Інтернет-технологій, поширення цих матеріалів у середовищі світового науково-освітнього товариства.
Наукова електронна бібліотека періодичних видань НАН України – наукова електронна бібліотека періодичних видань НАН України є бібліотекою відкритого доступу і передбачає безкоштовний доступ читачів до наукової інформації в Інтернет з правом читати, завантажувати, копіювати, розповсюджувати, друкувати, проводити пошук, посилатися на повнотекстові статті, індексувати, тобто використовувати її з законною ціллю без фінансових, юридичних і технічних перешкод, що відповідає Будапештській Ініціативі Відкритого Доступу.
Наукова періодика Українинаціональна бібліотека України ім. В.І. Вернадського НАН України представляє відкритий доступ до наукових журналів та збірників наукових праць, виданих в Україні.
Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого – національна бібліотека України є провідним державним культурним, освітнім, науково-інформаційним закладом. Електронна бібліотека “Культура України” надає можливість безкоштовного доступу користувачів до надбань української культури і мистецтва.
Репозитарій Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка електронний архів наукових та освітніх матеріалів СумДПУ імені А. С. Макаренка, що забезпечує накопичення, систематизацію, зберігання інтелектуальних продуктів наукового, освітнього та методичного призначення, створених університетськими спільнотами, та забезпечує довготривалий, постійний і надійний безкоштовний відкритий доступ до них засобами Інтернет-сервісів, поширення цих матеріалів у середовищі світового науково-освітнього товариства.
Репозитарій Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини – DSpace зберігає і дозволяє легкий і відкритий доступ до всіх видів цифрового контенту, включаючи текст, зображення, анімовані зображення, MPEG і набори даних.
Репозитарій Харківської Державної Академії Фізичної Культурирепозитарій забезпечує доступ до наукових матеріалів з різних дисциплін, надає вільний доступ до дисертацій, монографій, наукових видань та праць науковців, навчально-методичних матеріалів, патентів та кваліфікаційних робіт студентів.
Educational Era – студія онлайн-освіти. Команда створює онлайн-курси, спецпроєкти, інтерактивні підручники та освітні блоги)
Prometheus – (Платформа масових відкритих онлайн-курсів, перший та найбільший проєкт безкоштовної освіти для всіх та кожного в Україні. Місія – зробити найкращі курси від провідних викладачів, університетів та організацій світу доступними для всіх.
Studme.com.ua – сайт із конспектами лекцій з різних предметів.
Мислене древо – багатоцільовий український сайт для науки та освіти. Сайт розроблено і підтримується групою українських фахівців в галузі комп’ютерних технологій і гуманітарних наук.
Основи педагогіки та виховання. Фізичне виховання – сайт для вчителів, викладачів та батьків з питань фізичного виховання дітей. Теорія, засоби, методи, задачі, соціальні функції.
 

Контакти


Aдреса:
вул. Старопортофранківська, 36
м. Одеса, 65020

Телефони:

(048) 753-07-64
(20 каб. - інформаційно-бібліографічний відділ)

 (048) 726-58-61
(3 каб. – відділ комплектування та обробки літератури)

© 2011-2021 Бібліотека Університету Ушинського

Пошук в моб меню