Філософія

ScienceRise – основним завданням журналу є публікація наукових статей з метою поширення найбільш актуальної та важливої інформації в різних галузях науки. 
Δόξα/Докса. Збірник наукових праць з філософії та філології – автори цього збірника у своїх розвідках уважні до тих проблем, що чи ще не ставали предметом дослідження, чи, вже маючи певну традицію розглядання у науковій літературі, не були пристосовані до аналізу конкретних явищ і проблем культури, мистецтва, філософії тощо. В такому пильному ставленні до нових аспектів сміху є, безумовно, певний дослідницький потенціал.
Вісник Львівського університету. Серія філософсько-політологічні студії – у збірнику висвітлюються актуальні проблеми філософської та політичної теорії та історії, актуальні проблеми методології політичних та філософських наук; аналізуються стан розвитку політичної науки та сучасні теоретико-методологічні напрями дослідження політичних процесів та інститутів в Україні. Також у збірнику розглядаються форми та особливості розвитку сучасних філософських напрямів дослідження природи та суспільства, актуальні проблеми соціо-гуманітарних вимірів буття людини.
Гілея: науковий вісник – фахове видання з філософських, політичних та історичних наук. Концепція збірника базується на багатоплановому науковому висвітленні проблем інформаційної цивілізації, що формується. Основні рубрики охоплюють галузі історичних, філософських та політичних наук. Розрахований на фахівців гуманітарних та соціально-політичних наук.
Інтегративна Антропологія – основні рубрики журналу: Методологія інтегративних процесів, Онто- і філогенез, Генетичні аспекти біології та медицини, Клонування: медицина, етика, право, Репродукція. Медичні, етичні та соціальні проблеми, Проблеми біоетики, Патологічні стани і сучасні технології, Інтелект: проблеми формування та розвитку, Соціальні та екологічні аспекти існування людини, Людина і суспільство, Філософські проблеми геронтології та геріатрії, Людина і Всесвіт, Життя і смерть: єдність та протиріччя.
Практична філософіяфахове видання започатковане з метою публікації результатів філософських досліджень учених, фахівців, науково-педагогічних працівників, докторантів, аспірантів, магістрів, студентів із питань та проблем філософії у контексті сучасності.
Філософські обрії – у журналі досліджується зарубіжна та вітчизняна історико-філософська думка; аналізуються актуальні проблеми соціальної філософії та філософії історії; розглядаються питання філософської антропології та філософії культури. Висвітлюється: онтологічна, гносеологічна, феноменологічна проблематика; діалектика і методологія пізнання; логіка, етика, естетика; філософія науки, філософія освіти; релігієзнавство.
JSTOR – електронний архів включає в себе архіви провідних світових журналів з соціології, політології, права, освіти, статистики, математики, історії, екології, філософії, економіки і багато іншого. (англ.).
SpringerLink – платформа надає доступ до електронних ресурсів видавництва Springer. (англ., нім.).
Бібліотека Інституту філософії імені Г. С. Сковороди – наукові часописи Інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАН України.
Електронна бібліотека кафедри філософії та методології науки – електронна бібліотека кафедри філософії та методології науки філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Електронний репозитарій Львівського Національного університету ім. І. Франка – DSpace зберігає і дозволяє легкий і відкритий доступ до всіх видів цифрового контенту, включаючи текст, зображення, анімовані зображення, MPEG і набори даних.
Наукова електронна бібліотека періодичних видань НАН України – наукова електронна бібліотека періодичних видань НАН України є бібліотекою відкритого доступу і передбачає безкоштовний доступ читачів до наукової інформації в Інтернет з правом читати, завантажувати, копіювати, розповсюджувати, друкувати, проводити пошук, посилатися на повнотекстові статті, індексувати, тобто використовувати її з законною ціллю без фінансових, юридичних і технічних перешкод, що відповідає Будапештській Ініціативі Відкритого Доступу.
Наукова періодика Українинаціональна бібліотека України ім. В.І. Вернадського НАН України представляє відкритий доступ до наукових журналів та збірників наукових праць, виданих в Україні.
Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого – національна бібліотека України є провідним державним культурним, освітнім, науково-інформаційним закладом. Електронна бібліотека “Культура України” надає можливість безкоштовного доступу користувачів до надбань української культури і мистецтва)
Чтиво(Вільна онлайн-бібліотека україномовної літератури)
Educational Era – студія онлайн-освіти. Команда створює онлайн-курси, спецпроєкти, інтерактивні підручники та освітні блоги.
Prometheus – платформа масових відкритих онлайн-курсів, перший та найбільший проєкт безкоштовної освіти для всіх та кожного в Україні. Місія – зробити найкращі курси від провідних викладачів, університетів та організацій світу доступними для всіх.
Мислене древо – багатоцільовий український сайт для науки та освіти. Сайт розроблено і підтримується групою українських фахівців в галузі комп’ютерних технологій і гуманітарних наук.
 

Контакти


Aдреса:
вул. Старопортофранківська, 36
м. Одеса, 65020
20 каб - інформаційно-бібліографічний відділ
3 каб - відділ комплектування та обробки літератури

© 2011-2024 Бібліотека Університету Ушинського

Пошук в моб меню