Дошкільне виховання

Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету (Серія «Освітні, педагогічні науки) – електронне наукове фахове видання з міжнародною редакційною колегією, яке сприяє поширенню передових наукових ідей у галузі педагогічних наук з метою висвітлення новітніх інформаційно-комунікаційних технологій для освітньої діяльності.
Дошкільне виховання – унікальний дитячий журнал, призначений для роботи дорослого з дитиною у родині, дитячому садку та початковій школі. Журнал розвиває творчі здібності, виховує ерудовану, активну і щасливу людину. Саме таке видання мудрі батьки шукають для своєї дитини, а педагог — для своїх вихованців.
Імідж сучасного педагога – електронне наукове фахове видання України. Проблематика публікацій зосереджена на актуальних питаннях педагогіки, педагогічних технологій навчання та виховання, післядипломної педагогічної освіти, педагогічної майстерності, освіти та навчання дорослих, педагогічного менеджменту.
Методична скарбничка вихователя – унікальне спеціалізоване видання для вихователів закладу дошкільної освіти, яке містить розробки тематичних днів для роботи з дітьми старшого, середнього та молодшого віку, картотека завдань для відпрацювання навичок, орієнтованих на сталий розвиток, асоціативні карти, покрокові майстер-класи з художньо-продуктивної діяльності, сюжетні ілюстрації до теми.
Народна творчість та етнологія – у журналі висвітлюються питання історії та теорії етнології, фольклору та народного мистецтва, подаються розвідки та матеріали експедиційні студії, хроніки, критично-бібліографічні огляди нових видань, де відображено досягнення в галузі культурної антропології українського та інших народів світу. Видання містить ілюстрований матеріал.
Освітологічний дискурснаукове фахове електронне видання. Галузь знань: Освіта / Педагогіка.
SpringerLink – платформа представляє собою доступ до електронних ресурсів видавництва Springer. (англ., нім.)
Електронна бібліотека підручників – підручники, навчальні посібники, лекції, монографії.
Інституційний репозитарій Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського – електронний архів для накопичення, систематизації та зберігання в електронному вигляді інтелектуального продукту наукових працівників університету, інших електронних документів з фондів бібліотеки, на які не встановлено(знято) обмеження щодо авторського та суміжних прав; надання відкритого доступу до них засобами Інтернет-технологій, поширення цих матеріалів у середовищі світового науково-освітнього товариства.
Інституційний репозитарій Волинського національного університету імені Лесі Українки – інституційний репозитарій ВНУ імені Лесі Українки накопичує і зберігає електронні публікації та електронні версії документів створених працівниками та студентами ВНУ імені Лесі Українки, а також надає до них постійний безкоштовний повнотекстовий доступ в мережі Інтернет.
Інституційний репозитарій Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнкаінституційний репозитарій, де розміщені повнотекстові матеріали конференцій, журналів, вісників, наукові праці наших викладачів тощо.
Наукова електронна бібліотека періодичних видань НАН України – наукова електронна бібліотека періодичних видань НАН України є бібліотекою відкритого доступу і передбачає безкоштовний доступ читачів до наукової інформації в Інтернет з правом читати, завантажувати, копіювати, розповсюджувати, друкувати, проводити пошук, посилатися на повнотекстові статті, індексувати, тобто використовувати її з законною ціллю без фінансових, юридичних і технічних перешкод, що відповідає Будапештській Ініціативі Відкритого Доступу.
Наукова періодика Українинаціональна бібліотека України ім. В.І. Вернадського НАН України представляє відкритий доступ до наукових журналів та збірників наукових праць, виданих в Україні.
Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого – національна бібліотека України є провідним державним культурним, освітнім, науково-інформаційним закладом. Електронна бібліотека “Культура України” надає можливість безкоштовного доступу користувачів до надбань української культури і мистецтва.
Educational Era – студія онлайн-освіти. Команда створює онлайн-курси, спецпроєкти, інтерактивні підручники та освітні блоги.
Prometheus – платформа масових відкритих онлайн-курсів, перший та найбільший проєкт безкоштовної освіти для всіх та кожного в Україні. Місія – зробити найкращі курси від провідних викладачів, університетів та організацій світу доступними для всіх.
Studme.com.ua – сайт із конспектами лекцій з різних предметів.
Vihovateli.com.ua – сайт для вихователів дитячих садків. Конспекти занять, робота з батьками, документація, планування, розвиваючі ігри.
Весела абетка – дитяча сторінка для маленьких українців. Абетки, казки, читанки, приказки, скоромовки, загадки, лічилки, ігри.
Методичний портал – методичний портал для вчителів та вихователів. Розробка уроків та занять, практичні поради.
Мислене древо – багатоцільовий український сайт для науки та освіти. Сайт розроблено і підтримується групою українських фахівців в галузі комп’ютерних технологій і гуманітарних наук.

 

Контакти


Aдреса:
вул. Старопортофранківська, 36
м. Одеса, 65020

Телефони:

(048) 753-07-64
(20 каб. - інформаційно-бібліографічний відділ)

 (048) 726-58-61
(3 каб. – відділ комплектування та обробки літератури)

© 2011-2021 Бібліотека Університету Ушинського

Пошук в моб меню