Нормативні документи

Законодавство

Закону України "Про освіту"  визначає академічну доброчесність як складову забезпечення якості освіти, детальніше стаття 42. Академічна доброчесність.

Закон України "Про вищу освіту" регламентує дотримання академічної доброчесності працівниками закладів вищої освіти і здобувачами вищої освіти.

Політика доброчесності в Університеті Ушинського

Положення про академічну доброчесність закріплює моральні принципи, норми та правила етичної поведінки, професійного спілкування між педагогічними, науково-педагогічними та науковими працівниками, здобувачами вищої освіти Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського.

Порядок виявлення та встановлення фактів недоброчесності визначає заходи і процедуру розгляду питання про виявлення та встановлення фактів недоброчесності.

Перевірка змісту тексту робіт здобувачів вищої освіти здійснюється з використанням спеціальних програмних засобів. Інструкція щодо процедури технічної перевірки на наявність текстових запозичень (академічного плагіату) в Університеті Ушинського є складовою системи забезпечення якості освітньої діяльності. 

Додаткові матеріали:

Рекомендації для вищої освіти з академічної доброчесності (МОН)

Глосарій термінів про академічну доброчесність

Проєкт сприяння академічній доброчесності в Україні (Srtengthening Academic Integrity in Ukraine Project — SAIUP) 

Академічна доброчесність: інформаційний бюлетень

 

 

12. 05. 2020

© 2011-2021 Бібліотека Університету Ушинського

Пошук в моб меню