Правила запису до бібліотеки і користування фондами

Правила користування бібліотекою (Витяг)  «Відповідальність користувача».

За втрату або пошкодження документів з бібліотечного фонду користувачі несуть адміністративну або матеріальну відповідальність.

У разі втрати або пошкодження документів з фонду бібліотеки користувач повинен замінити їх ідентичними або рівноцінними (за визначенням бібліотекаря) документами (книги, періодичні видання, диски, дискети) або відшкодувати їх ринкову вартість.

Вартість пошкоджених та втрачених видань визначається за цінами, що вказані в облікових документах бібліотеки з урахуванням подальшої індексації вартості їх фондів. При неможливості заміни користувач повинен зробити ксерокопію цього видання. Грошова компенсація встановлюється за ринковими цінами, що діють на день розрахунку.

При втраті особливо цінних для бібліотеки видань, якщо номінальна вартість втраченої (пошкодженої) літератури нижче фактичної, спосіб розрахунку та його кратність визначається бібліотекою окремо за кожне видання в залежності від його цінності, або за цінами, що визначені каталогами і прейскурантами на закупівлю і продаж букіністичних, антикварних, інших видань та умовами застосування цих цін.

На час літніх канікул студенти повинні повернути до бібліотеки книжки та інші отримані матеріали.

Випускники університету до отримання диплома повинні і повністю розрахуватися з бібліотекою і підписати обхідний лист на всіх пунктах видачі літератури.

За затримку документів довше встановленого бібліотекою терміну користувач може бути позбавлений від 1 тижня до 1 місяця на термін, встановлений бібліотекою.

Користувач абонементів та читальних залів має змогу:

 • Одержувати книги додому.
 • Користуватися друкованими документами з фондів читальних залів.
 • Замовляти та одержувати через міжбібліотечний абонемент /МБА/ твори, яких немає в фондах нашої бібліотеки, з інших бібліотек України.
 • Користуватися читацькими каталогами і картотеками.
 • Одержувати консультації фахівців бібліотеки.
 • Одержувати бібліотечно-бібліографічні довідки.
 • Користуватися послугами Інтернет.
 • Знайомитися з новими творами друку на переглядах (виставках літератури та ін.)
 • Виносити книги з читальної зали категорично забороняється.

Правила користування фондами інформаційно-бібліографічного відділу

За необхідністю користування фондом відділу:

Праці вчених університету

Бібліотечна справа

Бібліографія

Бібліографічні покажчики

Необхідно повідомити бібліографу назву видання, рік, випуск, отримати його. Залишити свій документ і працювати у відділі. З дозволу бібліографа – взяти на ксерокс.

Правила користування літературою читальної зали

Студентський квиток (залікова книжка для студентів заочного відділення) надає право користуватися літературою читальної зали бібліотеки.

КАТЕГОРИЧНО ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ: 

 • передавати студентський квиток (залікову книжку) іншій людині;
 • виносити з читальної зали книги та інші вироби друку, які належать бібліотеці.

Читач зобов’язаний: 

 • уважно переглянути отриману літературу та повідомити бібліотекаря про знайдені дефекти. У протилежному випадку читач несе відповідальність за виявлені дефекти;
 • ретельно зберігати отриману для читання літературу.

За порушення цих правил читач позбавляється права користуватися бібліотекою на півроку. 

Контакти


Aдреса:
вул. Старопортофранківська, 36
м. Одеса, 65020

Телефони:
(048) 732-40-77
(1 каб.- видача літератури)
(048) 753-07-64
( 20 каб. -академічна доброчесність)
(048) 753-02-54
( 20 каб. - інформаційно-бібліографічні довідки)

e-mail:

library.pdpu@gmail.com

library@pdpu.edu.ua

© 2011-2021 Бібліотека Університету Ушинського

Пошук в моб меню