Топ-10 завантажень з Репозитарію за вересень 2023 р. (http://dspace.pdpu.edu.ua/)

img1
  1. Українська мова за професійним спрямуванням. Шевчук С. Кількість завантажень 422.
  2. Клінічна психологія: навчальний посібник. Савенкова І. І. Кількість завантажень 412.
  3. Хрестоматія з історії західних та південних слов’ян (доба середньовіччя). Присяжнюк О. М. Кількість завантажень 356.
  4. Основи наукової комунікації іноземною мовою. Миркович И. Л. Кількість завантажень 338.
  5. Дошкільна лінгводидактика: Теорія і методика навчання дітей рідної мови. Bohush A. M. Кількість завантажень 298.
  6. Історія Середніх віків: тематична хрестоматія. Добролюбська Ю. А. Кількість завантажень 292.
  7. Вступ до загальної психології: програмний довідник. Велитченко Л. К. Кількість завантажень 290.
  8. Порівняння основ міфу про створення світу у різних народів Євразії. Марінченко Л. Д. Кількість завантажень 256.
  9. Методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) освітнього рівня з дисципліни «Історія психології» спеціальності 053 «Психологія" . Поспелова І. Д. Кількість завантажень 240.
  10. Українська мова як іноземна (рівень А – 1): практикум. Модуль 2. Щоденне життя, побут. Лазаренко С. В. Кількість завантажень 236.
 
Робимо освіту і науку відкритою! Електронний архів (репозитарій) є частиною загальної електронної колекції бібліотеки.
 

Контакти


Aдреса:
вул. Старопортофранківська, 36
м. Одеса, 65020

Телефони:

(048) 753-07-64
(20 каб. - інформаційно-бібліографічний відділ)

 (048) 726-58-61
(3 каб. – відділ комплектування та обробки літератури)

Пошук в моб меню