ava28 червня 1996 Верховна Рада України прийняла Конституцію України - першу Конституцію незалежної української держави. Прийняття Основного Закону мало велике значення для закріплення нашої незалежності, він навіки закарбував волю українського народу жити у власній суверенній державі. Це було найважливішим кроком у забезпеченні прав людини і громадянина. Конституція сприяла подальшому підвищенню міжнародного авторитету України у світі.

Саме тому День Конституції України є важливим державним святом, яке увійшло в суспільне життя українців, як головний оберіг державності і демократії.

 

«Людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканість і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.

Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави».

«Конституція України від 28 червня 1996 р.»

 

До Дня Конституції України  пропонуємо вашій увазі віртуальну виставку і запрошуємо відвідати книжкову.

Термін експонування: з 28 по 27 липня ­­­­­­­2018 року (Старопортофранківська з6, 1-й поверх, кабінет № 1).

Віртуальна виставка

06

Україна: історія Конституції

Автори: Микола Томенко

Видавництво: «Генеза»

Рік видання: 2015

Сторінок: 144

Анотація: Навчальний посібник, написаний відомим політиком і громадським діячем, присвячений висвітленню питань історії розвитку українського конституціоналізму від найдавніших часів до сьогодення. Вміщено аналіз конституційних документів, що характеризували суспільно-політичне життя на українських теренах, а також повні тексти «Пактів і конституцій...» Пилипа Орлика та Конституції незалежної України.

Посібник може бути використаний для поглибленого засвоєння курсів правознавства, політології, філософії, етапів виникнення і розвитку державотворчого мислення під час викладання історії України в загальноосвітніх та вищих навчальних закладах, а також стане у пригоді науковцям, викладачам, політикам та широкому загалу читачів, які цікавляться національною політикою, філософією, історією.

05

Iсторія української конституції

Автори: Слюсаренко А. Г., Томенко М. В.

Видавництво: Київ : Т-во «Знання» України

Рік видання: 1993

Сторінок: 192

Анотація: У книзі вперше зібрано та проаналізовано конституційно-державні акти України з найдавніших часів до сьогодні. Переконливо доводиться, що Конституцію Пилипа Орлика (1710 р.), «Начерки Конституції» Георгія Андрузького (1850 р.), Основний закон «Самостійної України» (1905 р.), Конституцію УНР (19818 р.), конституцію Отто Ейхельмана (1920-21 рр.) та інші єднає ідея державної незалежності України.

Вивчення історії створення та прийняття конституційних документів, а також розв’язання в них проблем форми правління й устрою держави, місця особистості, нації та суспільства в системі етичних цінностей - все це стане в пригоді у сучасних пошуках шляхів розбудови Української демократичної держави.

Для вчителів, науковців, політиків та широкого загалу читачів, що цікавляться питаннями вітчизняної історії та політології.

04

Конституційне право України

Видавництво: Київ : "Видавничій Дім" «Ін Юре»

Рік видання: 2004
Сторінок: 884

Анотація: У хрестоматії даються основоположні нормативно-правові акти з конституційного права Украіни на сучасному етапі державотворення . Акти розташовані згідно з темами навчального курсу, що викладається у вищих навчальних юридичних закладах України. Особлива увага приділяється актам щодо забезпечення громадянських і політичних основних прав і свобод людини і громадянина, конституційно- правовому статусу особи, організації і діяльності органів державної влади України.

Хрестоматія з конституційного права розрахована на студентів і викладачів юридичних та інших вищих навчальних закладів, технікумів, депутатів, працівників державного апарату.

03

Конституційне право України

Автори: Cовгиря О. В., Шукліна Н. Г.

Видавництво: Юрінком Інтер

Рік видання: 2012

Сторінок: 544
Анотація:  В основу структури навчального посібника покладено поділ галузі конституційного права на інститути. У другому виданні викладено усталені теоретичні підходи до їх розуміння, проаналізовано розвиток зазначених інститутів за період з 2007 по 2012 рр., окреслено його тенденції та перспективи.

Навчальний посібник може бути використаний як безпосередньо студентами у навчальному процесі, так і аспірантами та викладачами юридичних і гуманітарних вузів та факультетів, науковцями, народними депутатами України та депутатами місцевих рад, службовцями представницьких та виконавчих органів влади, активістами політичних партій та інших об'єднань громадян, а також усіма, для кого є цікавим вивчення конституційного права України.

01     02

Пропонуємо ознайомитись з Конституцією сучасної України

Дата публікації: 27.06.18

 

 

scopus

uni2

bantp

Лічильники

 Яндекс.Метрика   

fb    Instagram icon   YouTube  Telegram

Powered by Amazing-Templates.com 2014 - All Rights Reserved.