21 жовтня виповнюється 345 років від дня народження українського політичного, державного та військового діяча, гетьмана Пилипа Орлика (1672-1742 рр.).

Пилип Орлик, завдяки високому рівню освіченості, за дванадцять років пройшов шлях від писаря Генеральної військової канцелярії до гетьмана Війська Запорозького [1].

Орлик мав велику підтримку серед старшини і беззаперечний авторитет як досвідчений керівник та послідовник Мазепи. У зв’язку із обранням Орлик укладає із козацтвом особливий договір - «Пакти й Конституції прав і вольностей Війська Запорізького» [2].

Конституція гетьмана Пилипа Орлика стала першим конституційним актом України, що вважається і значним юридичним досягненням, і доказом зрілості української політичної думки початку ХVIII ст., відображаючи дух нації, її демократичний менталітет. Документ складався зі вступу та 16 статей. У них були сформульовані головні принципи побудови незалежної держави: поділ влади, суверенність, демократизм, соціальність, законність, забезпечення прав і свобод людини та громадянина, правова культура. Особливе місце в ній посідає визначення демократичних засад управління та діяльності органів державної влади. Саме Пилипом Орликом було закладено ідею поділу влади на законодавчу, виконавчу і судову, що знайшло своє втілення і в Конституції України.

Титульний, перший та останній аркуші Конституції Пилипа Орлика

Конституцію Пилипа Орлика не можна вважати конституцією в сучасному розумінні цього слова, проте її вплив на законотворчу діяльність в Україні важко переоцінити – політико-правової ідеї, викладені в Конституції Пилипа Орлика, мали значний вплив на подальший розвиток української суспільно-політичної думки [3].

З нагоди річниці пропонуємо вашій увазі віртуальну виставку книг та списки літератури.

Список книг
Список статей

Віртуальна виставка

Гетьмани Правобережної України в історії Центрально-Східної Європи (1663-1713)
Автор
: Т. В. Чухліб

Видавництво: Київ : Києво-Могилянська академія
Рік видання: 2004
Сторінок: 288
Анотація: У книзі подано яскраві, багатопланові портрети більш та менш знаних володарів гетьманської булави, які діяли на Правобережній Україні у 60-х роках XVII — на початку XVIII ст. Діяльність українських гетьманів розкривається у контексті загальноєвропейської історії.

Видання розраховане на широке коло читачів, студентів, викладачів, науковців, військовослужбовців, дипломатів, усіх, хто цікавиться історією України взагалі та її міжнародних відносин зокрема.

Видатні постаті в історії України (ІХ-ХІХ ст.):
короткі біографічні нариси. Історичні та художні портрети
Автор: В. І. Гусєв, В. П. Дрожжин, Ю. О. Калінцев та ін.
Видавництво: Київ : Вища школа
Рік видання: 2002
Сторінок: 359
Анотація: Наведено біографічні відомості, стисло висвітлено суспільно-політичні погляди та роль і місце кожної особи в історичному розвитку України. Вміщено короткі історичні портрети громадських, політичних і культурних діячів України, починаючи від виникнення Київської Русі й до кінця XIX ст.

Для всіх, хто цікавиться історією нашої держави, учнів загальноосвітніх шкіл, гімназій, студентів.

Історія України в особах: Козаччина
Автори:
В. Горобець, О. Гуржій, В. Матях [та ін.]

Видавництво: Київ : Україна
Рік видання: 2000
Сторінок: 302
Анотація: Книга містить нариси про найвидатніших державних, громадських, церковних та культурних діячів України середини XVII—XVIII ст. У них через життєписи окремих людей відтворено героїчну боротьбу українського народу за своє соціальне й національне визволення, побудову незалежної Української держави, показано становлення української духовної культури в контексті європейських культур. Нариси розташовано в хронологічному порядку. Видання розраховане на широке коло читачів.

Козацькі вожді України.
Історія України в образах її вождів та полководців ХV-ХІХ століть: історичні есе

Автор: Б. Сущинський
Видавництво: Одеса : Альфа-Омега: ОКФА
Рік видання: 1998
Сторінок: 682,: іл.
Анотація: "Козацькі вожді України. Історія України в образах її вождів та полководців ХУ-Х1Х ст." — унікальне видання, в якому подаються історико-літературні есе про відомих, маловідомих, або й зовсім невідомих широкому загалу — всього 177 імен! — військових діячів України, через долю яких пізнаємо мужню, трагічну і водночас славну півтисячолітню історію нашої Вітчизни. Характерною ознакою есе є те, що письменник відходить від традиційних "виразно класових", а отже, упереджених оцінок діянь багатьох українських полководців. Об'єктивно аналізуючи військову та політичну ситуації, в яких їм доводилося діяти, автор нерідко вступає в полеміку з деякими істориками, знімаючи з українських лицарів давнє тавро "зрадників", "відступників", відкидаючи неприпустимий тон зверхності при оцінці ролі в нашій історії окремих її постатей.

Автором цих есе є відомий письменник та історик, автор близько сорока художніх та історико-публіцистичних книжок, лауреат Міжнародної літературної премії ім. О. Дюма, академік Богдан Сушинський. Майже всі есе публікувалися в періодиці і викликали значний громадський та читацький інтерес, котрий засвідчує, що книга ця має велике пізнавальне значення як для учнів та студентів, так і для вчителів, викладачів вузів, науковців, всіх, хто цікавиться історією України. Цілком природно, що вона є чудовим посібником для патріотичного виховання воїнів Української армії.

Гетьмани України: Іван Мазепа, Іван Скоропадський, Павло Полуботок, Данило Апостол, Кирило Розумовський
Укладач: В. П. Товстий
Видавництво: Харків : Промінь
Рік видання: 2004
Сторінок: 64
Анотація: Перед читачем постають імена найвідоміших гетьманів України. Кожний з них був неповторною особистістю: Іван Мазепа виношував ідею незалежності України; Павло Полуботок за свої устремління поплатився життям — помер в казематах Петропавловської фортеці; гетьман Данило Апостол орудував не шаблею, а пером і зняв багато безглуздих обмежень, послабив втручання Росії у внутрішні справи України; Кирило Розумовський провів ряд важливих реформ в Україні, підтримував освіту і обдарованих людей.

Книга представляє ще дві яскраві особистості — Пилипа Орлика, який був обраний гетьманом на чужині і продовжував справу Мазепи, і кошового отамана Петра Калнишевського — хоробру й порядну людину, що 27 років провів на Соловках і помер на 112 році життя.

Тут, наш читачу, ти дізнаєшся про останні роки і часи існування Січі, про її розгром і невмирущу славу.

Для дітей шкільного віку.

Визначні особистості в історії України : у 2 ч. Ч. 1.
Упорядник: Т. Ковтунович
Видавництво: Київ : Ред. загальнопед. газ
Рік видання: 2004
Сторінок: 128
Анотація: видатних постатей на уроках історії. Читачеві також пропонуються історичні нариси та статті відомих істориків про видатних українських діячів, що вивчаються на уроках історії України в 7–8-х класах. Ці матеріали допоможуть зануритись у певну епоху, збагнути значущість зробленого кожним із цих людей, оцінити їх роль в історії України.

Для вчителів, студентів, учнів і всіх, хто цікавиться вітчизняною історією.

100 найвідоміших українців
Автори:
М. Гнатюк, Л. Громовенко, О. Ламонова [та ін.]

Видавництво: М. : Вече; Київ : Орфей
Рік видання: 2002
Сторінок: 592
Анотація: Сто портретів видатних представників українського народу — це долі ста непересічних постатей, які присвятили себе боротьбі і розбудові української держави, ратним подвигам і політичній діяльності, створенню художніх шедеврів, унікальних літературних творів і чудес техніки. Але чим би вони не займалися, усіх їх об'єднує українська земля, на якій вони народилися і процвітанню якої присвятили своє життя, талант і покликання. Прочитавши цю книжку, читач ще раз переконається у тому, якою багатющою на славнозвісних героїв була і залишається древня і вічно молода Україна. 

Нариси з історії українського державотворення
Автори:
С. Грабовський, С. Ставрояні, Л. Шкляр
Видавництво: Київ : Генеза
Рік видання: 1995
Сторінок: 608
Анотація: У книзі висвітлюються основні етапи історії української державності від найдавніших часів до сучасності. Це одна з перших спроб аналізу політичної історії та політичних ідей, на які спиралось українство в боротьбі за створення власної держави.

 

Гетьмани України і кошові отамани Запорозької Січі 
Автор:
 
О. М. Апанович
Видавництво: К.: Либідь 
Рік видання: 1993 
Сторінок: 288 
Анотація: Ця книжка розповідає про видатних діячів України XVII-XVIII ст.: полководця, державного діяча, дипломата Петра Сагайдачного, трагічну постать української історії – гетьмана Правобережної України Петра Дорошенка, останнього кошового отамана Запорізької Січі Петра Калнишевського та ін. Дотримуючись історичної істини, автор висвітлює їхні життя та діяльність, конструктивний внесок в історичний процес не тільки України, а й Європи в цілому.

Для істориків, краєзнавців, усіх, хто цікавиться вітчизняною історією.

Використані ресурси:

1. http://dovidka.biz.ua/pilip-orlik-biografiya-skorocheno/
2. http://indragop.org.ua/getmany/pilip_orlik.html
3. http://library.pdpu.edu.ua/index.php/novini/vitaemo-zi-svyatom/107-den-konstitutsiji
4. management.com.ua - Зображення Пилипа Орлика

5. http://cdiak.archives.gov.ua/v_do_300_Konstytutsii_Orlyka.php - фотографії конституції Пилипа Орлика (Титульний, перший і останній аркуші документу).

Виставку та статтю підготувала Матковська Д. М.
Списки літератури підготувала Панченко І. В.
Автор колажу: Матковська Д. М.

21.10.2017

scopus

uni2

bantp

Лічильники

 Яндекс.Метрика   

fb    Instagram icon   YouTube  Telegram

Powered by Amazing-Templates.com 2014 - All Rights Reserved.