Міжнародний день прав людини — міжнародне свято, що відзначається 10 грудня за пропозицією Генеральної асамблеї ООН, знаменуючи річницю прийняття Загальної декларації з прав людини. Декларація 1948 року стала першим світовим документом, що сформулював положення про права людини.

До Міжнародного дня прав людини бібліотекарі підготували віртуальну виставку, яка присвячена навчанню та викладанню права в школі, оскільки вивчення правознавства, різних галузей права та його джерел сьогодні виявляється актуальною потребою часу. Особливо коли йдеться про молодих людей, випускників шкіл. Саме їм будувати нове правове суспільство, змінювати нашу державу, забезпечувати зростання її авторитету у світі.

Список книг
Список статей

 Віртуальна виставка

Методика викладання шкільного курсу "Основи правознавства"
Автор:
Б. І. Андрусишин, А. М. Гуз

Видавництво: Київ: Знання
Рік видання: 2008
Сторінок: 301
Анотація: У підручнику розглянуто питання організації навчального процесу з правознавства в сучасній загальноосвітній школі. Автори висвітлюють форми організації навчання, методи та етапи навчання учнів правознавства в школі; методику формування у школярів знань, умінь та навичок на уроках правознавства; методику та правила використання наочності, технічних засобів навчання. Значна увага приділена уроку правознавства в сучасній школі та методиці його проведення, використанню міжпредметних зв'язків, правовому вихованню учнів у процесі навчання тощо.

Підручник розрахований на студентів, які вивчають дисципліну "Методика викладання шкільного курсу "Основи правознавства"", а також на молодих учителів, аспірантів, усіх, хто цікавиться методикою викладання правознавства.

Тиждень історії та правознавства в школі
Випуск 3
Упорядник:
Н. І. Харківська

Видавництво: Харків: Вид. група «Основа»
Рік видання: 2007
Сторінок: 160
Анотація: Читачам пропонується більше 30 сценаріїв для проведення Тижня історії та правознавства. Ми прагнули узагальнити досвід кращих фахівців щодо Тижня: методичні поради, сценарії свят, розробки заходів, матеріали для ігор та брейн-рингів.

Для вчителів, класних керівників, завучів з виховної роботи, методистів.


Навчання основ правознавства з використанням інформаційно-комунікаційних технологій
Випуск 4

Автор: С. І. Нетьосов
Видавництво: Харків: Вид. група «Основа»
Рік видання: 2010
Сторінок: 127
Анотація: У роботі досліджується проблема навчання школярів основ правознавства з використанням ІKT, для чого проведений психолого-педагогічний та методичний аналіз предмета дослідження, теоретично обґрунтовані методичні умови організації навчання основ правознавства з використанням ІКТ. Автор визначає якісну характеристику компетентностей учнів з основ правознавства та рівнів їх сформованості, уточнює характеристики правової предметної компетентності учнів: аксіологічну, логічну, юридично-мовленнєву, інформаційну й практичну.

Видання розраховане на вчителів, методистів, студентів педагогічних вищих навчальних закладів.

Інтерактивні технології на уроках правознавства
Автор:
Ф. І. Танцюра

Видавництво: Харків: Вид. група «Основа»
Рік видання: 2005
Сторінок: 96
Анотація: У посібнику подані уроки з правознавства для 8-9 класів, розроблені з використанням активних та інтерактивних методів навчання. Практична спрямованість та ігрова форма уроків допоможуть вчителеві активізувати роботу школярів, а учневі — засвоїти учбовий матеріал та вчитися застосовувати норми права в повсякденному житті. У додатках посібника вміщено класифікацію сучасних методів навчання.

Посібник розрахований на вчителів правознавства, завучів, методистів.

Організація позаурочної роботи з правознавства в школі 
Навчально-методичний посібник
Автор: О. Я. Караваєва
Видавництво: Харків: Вид. група «Основа»
Рік видання: 2008
Сторінок: 143
Анотація: У праці розкриваються особливості проведення позаурочної роботи з правознавства в гімназії № 143 Оболонського району м. Києва. Висвітлюються специфіка утворення, напрями діяльності товариства «Правознавець» як центру позаурочної роботи. Представлено методичні поради щодо організації, оформлення шкільного кабінету з правознавства, поглибленого вивчення навчального курсу «Основи правознавства».

Розрахована на методистів, вчителів загальноосвітніх шкіл, гімназій, ліцеїв, викладачів і студентів педагогічних вузів.

Робота з понятійним апаратом на уроках історії та правознавства
Автор:
Н. Терлецька

Видавництво: Харків: Вид. Л. Галіцина
Рік видання: 2005
Сторінок: 128
Анотація: У посібнику вмішено результати багаторічної роботи автора з розвитку пасивного і активного словника учнів, оволодіння ними історичними термінами та поняттями. Методика автора побудована на основі сучасних інноваційних технологій і передбачає поєднання навчального історичного матеріалу з основами логіки.

У книзі подаються методичні матеріали й розробки уроків логіки з теми «Поняття», а також низка психологічних тестів та методик, адаптованих до уроків історії.

Для педагогів і учнів загальноосвітніх шкіл, ліцеїв та гімназій, студентів вищих навчальних закладів.

Основи правознавства. 11 клас
Автор:
Я. Г. Бондаренко, Л. Г. Чабан, Р. Г. Коваль

Видавництво: Харків: Вид. група «Основа»
Рік видання: 2008
Сторінок: 141
Анотація: Посібник розроблений відповідно до програми МОН України «Основи правознавства» для 10-11 класів суспільно-гуманітарного профілю навчання. Пропоновані у виданні розробки уроків передбачають активне застосування інтерактивних технологій та орієнтовані на формування в учнів навичок самостійної роботи з нормативними документами та додатковою літературою (у тому числі з правовими та іншими джерелами).

Видання рекомендовано для вчителів правознавства, методистів, науковців та студентів.

Права дитини
Розробки уроків 2-4 кл.
Автор:
Н. С. Завадська
Видавництво: Одеса: Автограф
Рік видання: 2008
Сторінок: 56
Анотація: У посібнику подаються розробки уроків для учнів 2-4 класів.

Основні завдання посібника - формування в учнів правової культури, свідомого, тобто усвідомленого засвоєння поняття "право" в його юридичному, а не тільки моральному аспекті і пояснення принципів Конвенції ООН про права дитини.

Добірка уроків допоможе вчителям проводити заняття з використанням дидактичних ігор, казок, оповідань, психотренінгів, ігор-драматизацій. За вибором учителя можна взяти на свій погляд одну театральну виставу (оповідання, казку) та гру, які чергуються від уроку до уроку, доповнюються, об'єднуються в одне ціле.

Використані ресурси:

1. Бондаренко, Я. Г. Основи правознавства. 10 клас : розроб. уроків, календарне планування, метод. рекомендації / Я. Г. Бондаренко, Л. Г. Чабан, Р. Г. Коваль. - Х. : Основа, 2008. - 127 с.
2. hyser.com.ua - зображення для колажу.

Автор колажу: Матковська Д. М.
Літературу та списки літератури підготувала Шафоростова К. І.
Автор статті: Матковська Д. М.

10.12.2016

scopus

uni2

bantp

Лічильники

 Яндекс.Метрика   

fb    Instagram icon   YouTube  Telegram

Powered by Amazing-Templates.com 2014 - All Rights Reserved.