Святкування Дня фізичної культури і спорту в Україні у цьому році припадає на 10 вересня (Друга субота вересня. Указ президента від 29 червня 1994 року № 340/94).

Професійна діяльність учителя фізичної культури спрямована на створення для всебічного розвитку особистості учня засобами фізкультурно-спортивної діяльності. Виконання цього складного завдання потребує постійного зростання рівня компетентності вчителя [1]. Тому з нагоди свята працівники бібліотеки підготувати прикладні матеріали, необхідні у повсякденній роботі вчителя фізичної культури.

Список літератури

Віртуальна виставка

Біомеханіка спорту
За заг. редакцією:
А. М. Лапутіна
Видавництво: Київ: Олімпійська література
Рік видання: 2005
Сторінок: 320
Анотація: У навчальному посібнику розглянуто наукові основи біомеханіки, біомеханічного аналізу рухової діяльності людини, з якою вона пов'язана при вирішенні різноманітних професійних завдань у повсякденній праці, фізичній культурі, спорті, а також у медицині, клінічній практиці, руховій реабілітації та кінезитерапії. Подано біомеханічну класифікацію опорно-рухового апарату людини, способи вимірювання її геометрії мас. Наведено дані з галузі практичних досліджень різноманітних проявів рухової активності людини з використанням методів біомеханічного моделювання і синтезу найбільш ефективних програм рухів. Висвітлено сучасні проблеми вдосконалення спортивно-технічної майстерності спортсменів у олімпійському та професіональному спорті.

Для студентів та викладачів вузів спортивного і медичного профілю, тренерів, спортсменів, фахівців зі спортивної медицини, реабілітації та кінезитерапії.

Физическая культура и спорт:
методология, теория, практика заведений
Учебное пособие
Автори:
И. С. Барчуков, A. A. Нестеров
Видавництво: М. : Издательский центр «Академия»
Рік видання: 2009
Сторінок: 528
Анотація: В учебном пособии рассматривается методология основных положений теории и технологии организации физической культуры и спорта в вузе. Особое внимание уделяется физкультурно-спортивной практике по формированию профессиональных качеств у студентов.

Для студентов вузов, изучающих теорию, методику и организацию физической культуры и спорта. Может быть полезно преподавателям и специалистам — управленцам физкультурно-спортивных предприятий.

Теорія і методика фізичного виховання
у 2 томах
Том 1
За редакцією:
Т. Ю. Круцевич
Загальні основи теорії і методики фізичного виховання
Видавництво:
Київ: Олімпійська література
Рік видання: 2008
Сторінок: 392
Анотація: У підручнику викладено сучасні погляди на трактування основних положень теорії і методики фізичного виховання. У першому томі розглянуто фізичне виховання як соціальне явище, основи теорії адаптації та закономірності її використання у фізичному вихованні, навантаження та відпочинок як компоненти процесу виконання фізичних вправ, навчання рухових дій, розвиток рухових якостей та ін. У другому томі висвітлено питання управління процесом фізичного виховання, нові технології видів рухової активності у фізичному вихованні, адаптивне фізичне виховання, викладено методику фізичного виховання осіб різного віку.

Для студентів і викладачів вищих навчальних закладів фізичного виховання і спорту, факультетів фізичного виховання педагогічних інститутів, фахівців у галузі фізичного виховання і спорту.

Фізичне виховання
Навчальний посібник
Автор:
C. I. Присяжнюк
Видавництво: Київ: Центр учбової літератури
Рік видання: 2008
Сторінок: 504
Анотація: У роботі наводяться рекомендації і методики проведення оздоровчо-тренувальних занять з фізичного виховання із студентами спеціального навчального відділення. Дана характеристика особливостей організації занять після перенесених захворювань: наводяться приблизні комплекси фізичних вправ при тих чи інших захворюваннях студентів.

Навчальний посібник розрахований на студентів спеціальних навчальних відділень, викладачів та медичних працівників кафедр фізичного виховання аграрних вищих навчальних закладів.

Рекомендовано навчально-методичною комісією науково-педагогічних працівників аграрних вищих навчальних закладів освіти України з напряму «Фізичне виховання і спорт» як навчальний посібник для студентів, викладачів та медичних працівників кафедр фізичного виховання аграрних ВНЗ.

Эмоционально-волевая сфера студентов, занимающихся различными видами физической культуры
Автори:
Чебыкин А. Я., Тодорова В. Г.
Видавництво: Одесса: Издатель Н. П. Черкасов
Рік видання: 2007
Сторінок: 151
Анотація: В монографии исследуется проблема формирования эмоционально-волевой сферы у студентов. Авторами раскрыто психологическое содержание эмоционально-волевой сферы студентов, занимающихся различными видами физической культуры, определены особенности изменений эмоционально-волевого образа Я в процессе занятий физической культурой и спортом, предложена система формирования эмоционально-волевого образа Я, а также условия ее эффективной реализации.

Книга адресована психологам, педагогам, работающим в системе образования, а также специалистам исследующие проблему эмоционально-волевой сферы человека.

Фізичне виховання.
Навчальний посібник
Автори:
Присяжнюк С. І., Краснов В. П., Третьяков М. О., Раєвський Р. Т., Кійко В. Й., Панченко В. Ф.
Видавництво: Київ: Центр учбової літератури
Рік видання: 2007
Сторінок: 192
Анотація: Розглянуто деякі проблеми з впровадження здорового способу життя серед студентської молоді аграрних вищих навчальних закладів. Даний матеріал пропонується використовувати під час проведення теоретичних, практичних та самостійних занять з навчальної дисципліни «Фізичне виховання».

Для студентів та викладачів аграрних ВНЗ.

 

Використані ресурси:

1. Качан, О. А. Прикладний посібник учителя фізичної культури/О. А. Качан // Фізичне виховання в рідній школі. - 2015. - № 5. - С. 35-36.
2. Зображення взято з сайту khoda.gov.ua.


Літературу та список книг підготувала Шафоростова К. І.
Автор статті: Матковська Д. М.

10.09.2016

 

scopus

uni2

bantp

Лічильники

 Яндекс.Метрика   

fb    Instagram icon   YouTube  Telegram

Powered by Amazing-Templates.com 2014 - All Rights Reserved.