145 років від дня народження Лесі Українки

Леся Українка, справжнє ім'я якої Лариса Косач-Квітка, народилася в Новограді-Волинському 25 лютого 1871 року. Мати її була відомою в той час письменницею Оленою Пчілкою. Батько – Петро Антонович Косач – служив головою з’їзду мирових посередників в Новгороді-Волинську, Луцьку та Ковелі.

Родина Косачів була у дружніх взаєминах з багатьма письменниками і культурними діячами того часу, зокрема з М. Старицьким, І. Франком, М. Коцюбинським, композитором М.Лисенком. В родинному колі читалися твори української та російської літератури, обговорювалися літературні новини.

Чотирьохрічною дівчинкою Леся навчилася читати. Вже в 5 років вона почала самостійно писати п'єси, а в 8 — написала свій перший вірш. Лариса вивчила декілька іноземних мов.

Великий вплив на дітей, зокрема Лесю, мав батько майбутньої поетеси. Петро Антонович Косач був широко освіченою, прогресивно настроєною людиною. Батько старанно підтримував і розвивав у своїх дітей любов до передової літератури. Із спогадів сучасників відомо, що сам він добре знав літературу, в родинному колі часто проводив художнє читання, вчив дітей розкривати алегорії сатир Шевченко і Салтикова-Щедріна.

В одинадцять років Леся захворіла на туберкульоз кісток. Кволе здоров’я позбавило її можливості вступити до школи. Одержавши початкові знання від батьків, вона дві зими (1881-1882 та 1882-1883) вчилась у приватних учителів в Києві разом з братом Михайлом, який готувався до вступу в гімназію.

В 13-15 років Леся Українка вже була читачем Київської університетської, Новград-Волинської та Луцької бібліотек, а також приватних бібліотек М. Лисенка та М.Старицького. Поетеса була читачем найвизначніших бібліотек світу – в Петербурзі, Москві, Києві, Мінську, Одесі, Львові, Дерпті, Берліні, Відні, Парижі, Женеві, Празі, Софії, Мілані та в багатьох інших містах.

Почавши писати дуже рано, Леся Українка вже в вісімнадцять років виступила з поезіями, повними гострої і допитливої філософської думки, довершеними з погляду значимості ідей і хвилюючої сили сконденсованих почуттів.

Творчість Лесі Українки належить до визначних надбань вітчизняної культури, які забезпечили місце української літератури в перших шеренгах світової літератури.

Померла Леся Українка 1 серпня 1913 року у віці 42 років через вкрай поганий стан здоров'я.

Пропонуємо переглянути експозицію літератури (2-й поверх, каб. 20), яка присвячена 145 річниці від дня народження славетної і незабутньої Лесі Українки.

Список книг
Список статей

Термін експонування: з 25 лютого по 4 березня 2016 року.

Деякі книги з виставки

Сподвижники: Леся Українка
Автор:
Диба А.

Видавництво: Київ: Основні цінності
Рік видання: 2003
Сторінок: 173
Анотація: Леся Українка та її зв’язки з українським соціал-демократичним рухом – тема книжки відомого літературознавця Алли Диби. На основі зібраних упродовж багатьох років і ретельно досліджених численних архівних матеріалів, документів, спогадів автор створила своєрідні портрети-есеї звитяжців, славетних представників інтелектуальної еліти України, які брали активну участь у тогочасних громадсько-політичних рухах, шукаючи державотворчого шляху для рідного народу.

Книжка містить багатий фотоілюстративний матеріал.

Драма свободи в модернізмі:
Пророчі голоси драматургії Лесі Українки
Автор: Демська-Будзуляк Л.
Видавництво: Київ: Академвидав
Рік видання: 2009
Сторінок: 184
Анотація: Кожна епоха наснажується своїми великими ідеями, питома сутність яких живить людство на всіх етапах духовного розвитку. Серед них – ідея свободи. До неї зверталися і фундаментально її осмислювали філософи античності, середньовічні теологи, ідеологи французької революції, великі вчені різних часів, у літературі – романтики, модерністи.

Феномен свободи є одним із центральних у драматичній спадщині Лесі Українки. Поєднавши у своїй творчості українську традицію і загальносвітовий культурний досвід, вона запропонувала власну візію загальнолюдських цінностей, ідеалу свободи особистості, нації. Про це йдеться у монографічному дослідженні, яке зацікавить і буде корисним викладачам, студентам, вчителям-філологам, філологічно зорієнтованим учням середніх навчальних закладів, усім, хто заглиблюється думкою у літературознавчу проблематику.

Нехай мої струни лунають... : вибрані поезії
Автор:
Українка Л.

Видавництво: Луцьк: Волин. обл. друк
Рік видання: 2009
Сторінок: 224
Анотація: Поезія Лесі Українки – потужна складова духовної скарбниці нашого народу та світової літератури. Діапазон її лірики надзвичайно широкий, адже в ній роздуми про сенс життя і призначення людини, мрії про світлу будущину, твори про громадянську мужність, боротьбу проти духовного рабства і байдужості, місію митця і призначення мистецтва. В епіцентрі її поетичного світу - доля України. Водночас щирістю почуттів і глибиною думки захоплює читачів пейзажна та інтимна лірика поетеси.

Збірка складається із семи розділів, назви до яких дібрано за рядками творів Лесі Українки, що розкривають ідейно-тематичну наповнюваність вміщених текстів.

Видання вибраних поезій Лесі Українки «Нехай мої струни лунають...» розраховане на школярів, студентів, усіх, хто любить поетичне слово.

Поезії. Лісова пісня
Автор:
Українка Л.

Видавництво: Донецьк: ТОВ ВКФ «БАО»
Рік видання: 2007
Сторінок: 320
Анотація: Читачам пропонується збірник творів видатної вітчизняної поетеси Лариси петрівни Косач-Квітки (1871-1913), відомої під псевдонімом Леся Українка. До видання ввійшли вибрані поезії, а також драма-феєрія «Лісова пісня».

Видання адресоване широкому загалу шанувальників української літератури.


Леся Українка
Автор:
Кармазіна М. C.

Видавництво: Київ: Альтернативи
Рік видання: 2003
Сторінок: 416, іл.
Анотація: Книжка присвячена геніальній українській письменниці Лесі Українці (1871-1913). На основі документальних матеріалів висвітлюється непростий життєвий і творчий шлях поетеси, суперечливий процес її становлення як української письменниці в умовах імперської дійсності.

Книжка — це спроба відтворити гаму душевних переживань, духовних та інтелектуальних шукань Лесі Українки, збагнути сутність складних життєвих колізій, в які потрапляли герої її творів.

Розрахована на тих, кого цікавить розмаїта проблематика національного минулого, зокрема питання становлення української інтелектуальної еліти.

Функції власних назв у драматичних творах Лесі Українки
Автор:
Крупеньова Т. І.

Видавництво: Одеса: Астропринт
Рік видання: 2004
Сторінок: 160
Анотація: У монографії проаналізовано онімічний простір драматичних творів Лесі Українки. Власні назви розглянуто не за їх розрядами (антропоніми, топоніми, теоніми і т. д.), а за їх сукупностями у межах кожного окремого твору. Виявлено зміни та динаміку використання власних назв у драматичній творчості письменниці. Висвітлено форми та способи участі власних назв у створенні художнього цілого – драматичного твору.

Для мовознавців, аспірантів, студентів-філологів.

Оргія: Драматичні поеми
Автор:
Українка Л.

Видавництво: Київ: Видавництво Соломії Павличко «Основи»
Рік видання: 2001
Сторінок: 772
Анотація: До збірки ввійшли драматичні поеми Лесі Українки.

 

 

 

 

 

Використана література:
1.
Бабишкін, О. Леся Українка : життя і творчість/О. Бабишкін, В. Курашова - К. : Худож. літ.,1955. - 477 с.
2. Міщенко, Л. І. Леся Українка : посіб. для вчителів/Л. І. Міщенко - К. : Рад. шк.,1986. - 303с.
Автор колажу:
Матковська Д. М.

Літературу та списки підготувала Шафоростова К. І.
Автор статті: Матковська Д. М.

 25.02.2016

 
 

Контакти


Aдреса:
вул. Старопортофранківська, 36
м. Одеса, 65020

Телефони:
(048) 732-40-77
(048) 753-07-64

e-mail:

library.pdpu@gmail.com

library@pdpu.edu.ua

Партнери

 

 

© 2011-2020 Бібліотека Університету Ушинського

Пошук в моб меню