День прав людини. «Мої права – моя фортеця»

ava
10 грудня 1948 року Генеральна Асамблея ООН прийняла «Загальну декларацію прав людини». Саме з цього часу в усьому світі відзначають «День прав людини».

Ідея того, що люди мають невід’ємні права, має глибокі корені в багатьох культурах і традиціях стародавніх держав. Численні приклади збірників законів в історії людства показують, що цінності, втілені в правах людини, не є винаходом ХХ століття, вони є адекватною реакцією на всесвітні потреби людей і на пошук справедливості. Основою правових систем у континентальній Європі стало римське право, яке об’єднало правовий розвиток Стародавнього світу, Середньовіччя і Нового часу.

Усі народи мають свої ідеали і системи забезпечення справедливості в усних чи письмових традиціях, а права людини служать мінімальним стандартом, який стосується всіх людей не зважаючи на їх матеріальний чи соціальний статус.

Співробітники бібліотеки пропонують усім охочим ознайомитися з віртуальною виставкою та дізнатися більше про свої права й обов'язки згідно до чинного законодавства України.

Корпоративне право України

Видавництво: Київ : Центр учбової літератури

Рік видання: 2019

Сторінок: 256

Зміст


Міжнародне публічне право : підручник у 2 т. Том. 1 Основи теорії

Видавництво: Харків : Право

Рік видання: 2019

Сторінок: 415

Зміст


Сучасне фінансове право

Автор: Ю. П. Лісовська, С. А. Подоляка, П. М. Лісовський

Видавництво: Київ : Видавничий дім «Кондор»

Рік видання: 2018

Сторінок: 224

Зміст


Науково-практичний коментар Закону України «Про виконавче провадження»

Видавництво: Київ : Видавничий дім «Професіонал»

Рік видання: 2018

Сторінок: 424

Зміст


Римське право

Автор: Підопригора О. А., Харитонова Є. О.

Видавництво: Київ : Юрінком Інтер

Рік видання: 2014

Сторінок: 528

Зміст


Цивільне право України (Особлива частина) 

Видавництво: Київ : «Юрінком Інтер»

Рік видання: 2017

Сторінок: 1176

Зміст


Цивільне право України (Загальна частина)

Видавництво: Київ : «Юрінком Інтер»

Рік видання: 2017

Сторінок: 976

Зміст


Сучасна правова енциклопедія

Видавництво: Київ : «Юрінком Інтер»

Рік видання: 2015

Сторінок: 408

Зміст

 

Контакти


Aдреса:
вул. Старопортофранківська, 36
м. Одеса, 65020

Телефони:

(048) 753-07-64
(20 каб. - інформаційно-бібліографічний відділ)

 (048) 726-58-61
(3 каб. – відділ комплектування та обробки літератури)

© 2011-2021 Бібліотека Університету Ушинського

Пошук в моб меню