День кафедр теорії та методики практичної психології, психології розвитку та соціальних комунікацій, загальної та диференціальної психології

Бібліотека університету продовжує співпрацю з кафедрами університету.

3 листопада 2016 року було організовано і проведено інформаційний захід «День кафедр теорії та методики практичної психології, психології розвитку та соціальних комунікацій, загальної та диференціальної психології».

Захід був спрямований на підвищення якості інформаційно-бібліотечного забезпечення освітнього процесу університету, з метою поінформованості викладачів щодо книгозабезпечення навчальних дисциплін, координації роботи кафедр та бібліотеки.

У цьому заході брали участь провідні фахівці бібліотеки та викладачі вищеназваних кафедр (Головська І. Г., Павлова І. Г., Поспелова І. Д., Ситнік С. В., Маліч І. В., Страцинська І. А. та інші). У ході спілкування обговорювались питання забезпечення літературою навчальних дисциплін кафедр, літератури, яка буде вилучена з фонду бібліотеки. Особливу увагу було приділено питанням комплектування і формування замовлень на літературу.

Увазі викладачів було представлено виставки:

- навчальної літератури за дисциплінами кафедр, а саме

 • історія психології;
 • загальна психологія;
 • психофізіологія;
 • психологія особистості;
 • гендерна психологія;
 • диференціальна психологія;
 • психологія розвитку і вікова;
 • соціальна психологія;
 • етнопсихологія;
 • юридична психологія;
 • педагогічна психологія;
 • психологія вищої школи;
 • методика викладання психології;
 • медична (клінічна) психологія;
 • корекційна (спеціальна) психологія;
 • патопсихологія;
 • психологія праці та професійної діяльності;
 • інженерна психологія;
 • військова психологія;
 • психологія спорту;
 • практична (прикладна) психологія.

- періодичних видань (2 найменувань);

- літератури з фонду рідкісних книг (35 примірників).

Забезпечення навчальними підручниками, посібниками, науковою та довідковою літературою тощо.pdf 

Автор статті: Матковська Д. М.

7.11.2016
 

© 2011-2021 Бібліотека Університету Ушинського

Пошук в моб меню