Рідкісна і цінна книга в бібліотеці

Відділ рідкісної і цінної книги – перлина бібліотеки

Дивне почуття охоплює, коли торкаєшся цих пересушених часом сторінок, цих витертих обкладинок, роздивляєшся ці майстерні гравюри…

Ці томи несуть нам вісточку з тих часів, коли до книги ставилися зовсім інакше, ніж у наш час. Тоді кожна книга була цілим витвором мистецтва, вона відбивала в собі цілі роки напруженої і творчої праці, і навіть досі кожна із них сповнена духом багатьох, хто вклав у її створення кропіткі зусилля.

 Дивовижно, правда? Наскільки вони величні, наскільки сповнені мовчазної гідності… І забуваєш про їхню пошарпаність і ветхість, і починаєш мимоволі розуміти, скільки цінності, не втраченої століттями, вони несуть.

Тут, у відділі рідкісної і цінної книги Південноукраїнського національного педагогічного університету, зберігається 16 300 примірників старовинних видань. Серед них – праці з педагогіки, пам’ятки зарубіжної , української й російської літератури, і нариси з історії і культури, образотворчого і музичного мистецтва, і численні праці з природничих наук – математики, фізики, фізіології, біології тощо. Не перерахувати перлинок друкованих витворів мистецтва, які зібрані тут, на полицях майбутнього університетського Музею рідкісної і цінної книги.

Серед книг, представлених у відділі, зможе знайти для себе щось особливе і вкрай цікаве кожний представник університету – від досвідченого науковця до студента. І розглядаючи ці книги, розумієш, що багато і багато годин можна провести, вивчаючи напів вицвілі літери, гортаючи пожовтілі сторінки, і потім вийти звідси зі справжнім кладом… Для кожного – своє коло зацікавлень…

Але не можна не погодитися, що для кожного з нас, не зважаючи на обрану професію, на коло занять і інтересів, було б цікавим розгорнути сторінки нарису «Одеса», виданому до столітнього ювілею від дня заснування міста, у 1895 році.                                             

Тут ми знаходимо відомості про часи заснування нашого міста, численні фотографії двохсотлітньої давнини, нариси днів, в які місто тільки починало розвиватися, інформацію про людей, які працювали на ниві розбудови новонародженого міста.

Цікавими в історичному плані є також книжки, пов’язані з особистістю засновниці нашого міста – імператриці Катерини ІІ. Захоплює дух, коли відкриваєш сторінки її листування із великим Вольтером.

Особиста розмова двох представників світової історії, їхні листи, де вони обговорюють найрізноманітніші теми – від державних проблем до творів великого французького філософа… хіба не диво - побачити ці рядки?

Бачимо і таке рідкісне видання, як твори імператриці – книга «Сочиненія императрицы Екатерины ІІ», 1893 року видання. Не всім відомо, що вона працювала не тільки на державній, а й на літературній ниві.

Для істориків, гадаємо, виявилося б досить цікавим побачити і такі цінні матеріали, як "Льтопись о многихъ мятежахъ и разорении московского государства отъ внутренних и внешних неприятелей и отъпрочихъ тогдашнихъ временъ многихъ случаев по преставлении царя Іоанна Васильевича...", датовану 1788 (!) роком, "Імператор Николай Первый, его жизнь и царствование" Шильдера, 1903 року видання, "Дъеянія Петра Великаго, мудраго преобразителя Росіи" , надруковану 1788 року тощо. Адже торкнутися не тільки подій тих часів, а і книг тих часів - річ надзвичайна.

Ці стародруки могли б слугувати вельми цікавим матеріалом для досліджень історії царських династій Росії.

Ще однією раритетною родзинкою фонду є ціла добірка журналів "Русская старина" 80-х років ХІХ столііття (що була щомісячним історичним альманахом), де знаходимо статті з найрізноманітнішої історичної тематики. 

Зверніть увагу на штам на форзаці одного з номерів альманаху - "Бібліотека Пажеского ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА Корпуса". Навіть штампи на книжках можуть багато про що повідомити, війнути духом тих часів.

Наступна книга - справжня історична перлинка. Вона ціква з двох ракурсів одночасно: окрім того, що це цікаві матеріали з історії античної літератури, вони видані були нашим університетом ще в ті часи, коли він був Одеськими жіночими педагогічними курсами. Склали цей курс у 1903 році під керівництвом професора А. Н. Деревицького попередниці сучасних наших студенток - слухачки тодішніх педагогічних курсів.

Зазирнемо на царину літературознавчу. Тут нас одразу зустрічає праця "Архангельскія былины и историческія пъсни", 1904. - зібрання билин різних російських регіонів, зщо було складене у 1904 році А. Д. Григорьєвим.

В рамках перегляду матеріалів з вивчення літератури знаходимо "Історію всебщей литературы" Г. Геттерна ще 1863 року видання. Автор пропонує нам екскурс до історії англійської літератури. Цікавими серед книг з англійської літератури є і декілька різних видань добре відомої нам ще зі шкільного курсу літератури "Пісні про Роланда".

Справжньою коштовністю стане для майбутніх і дійсних філологів низка книг О. П. Потебні, автора наукової праці "Мысль и язык". У фонді рідкісної книги представлено вищеназвану його роботу, а також книжки "Их записок о русской грамматике", "Къ исторіи звуковъ русскаго языка", "Изъ лекцій по теоріи словесности", 1894 р. видання.

Своєю літературною цінністю, надзвичайною солідністю, чудовими гравюрами, які щедро прикрашають тексти творів, мистецьким оформленням обкладинки одразу привертають увагу книжки з серії "Библиотека великих писателей", а саме твори Шіллера - яскравго представника німецької класичної літератури.

Справжня окраса фонду - томи довідкової літератури - "Большая Энциклопедія" й "Энциклопедическій словарь". Від них дихає добротністю і серйозністю, вони так и кличуть заглибитися у царину науки, охоплюють жагою пізнання, обіцяють повідомити багато цікавої інформації. Ці видання - захоплююча частинка давнини.

Дослідникові-літературознавцеві, мабуть, було б вельми цікавим заглибитися у перегляд книг, пов'язаних із творчістю Тараса Григоровича Шевченка. Це і біографічний нарис із серії "Жизнь замечательных людей" "Тарас Шевченко. Его жизнь и литературная деятельность"., і видання Кобзаря. Найцікавішою книгою є видання поезій Т. Шевченка, заборонених в Росії. Цю книгу видали у Женеві, у 1890 році.

Також можна відмітити і біографічну роботу А. Я. Кониського "Жизнь украинского поэта Тараса Григорьевича Шевченка", видану в Одесі в 1898 році.

Гарним прикладом старовинного підручника з природничих наук слугує книга "Курс наблюдательной физики: университетские чтения" Санкт-Петербурзького видання", 1870 року. Вона привертає увагу якісними ілюстраціями, глибиною огляду фізичних явищ.

І не менш цінною в історичному плані виступає книга "Избранные произведения" Леонардо да Вінчі.

Звичайно, описані нами книги - це дрібничка порівняно з усім обсягом старовинних і цінних видань нашої колекції рідкісної книги. Наразі іде активна робота із створення окремого фонду цінних і рідкісних видань. Влітку 2011 року було створено музей рідкісної і цінної книги, до експозиції якого увійшли найвизначніші і найцінніші видання з фонду ХVIII-XX ст. Книги розміщено за галузями, такими як педагогіка, література, історія, літературознавство тощо. Також в музеї розташовано виставку під назвою "Наукові школи ПНПУ імені К. Д. Ушинського", до якої входить експозиція найвизначніших наукових праць професорів і викладачів університету. Виставка має довготривалий характер, з експозицією можна ознайомитися в будь-який день, з 9 до 17. Ласкаво просимо до нашого музею,  щоб своїми очима побачити все те, що являє собою цінність для нашої бібліотеки, для українських бібліотек загалом і для кожного, хто розуміє, наскільки важливим раритетом є ці книги.

 

Контакти


Aдреса:
вул. Старопортофранківська, 36
м. Одеса, 65020
20 каб - інформаційно-бібліографічний відділ
3 каб - відділ комплектування та обробки літератури

© 2011-2024 Бібліотека Університету Ушинського

Пошук в моб меню