5

Бібліотека університету продовжує співпрацю з кафедрами університету.

8 грудня 2014 року було організовано і проведено інформаційний захід «День кафедри філософії та соціології».

Захід був спрямований на підвищення якості інформаційно-бібліотечного забезпечення освітнього процесу університету, з метою поінформованості викладачів щодо книгозабезпечення навчальних дисциплін, координації роботи кафедр та бібліотеки.

У цьому заході брали участь провідні фахівці бібліотеки та викладачі кафедри філософії та соціології (завідувач кафедри Борінштейн Є.Р., Цибра М. Ф., Балашенко І. В., Атаманюк З. М.). Обговорювались питання забезпечення літературою навчальних дисциплін кафедри, літератури, яка буде вилучена з фонду бібліотеки. Особливу увагу було приділено питанням комплектування і формування замовлень на літературу, підготовлені рекомендаційні списки літератури.

Викладачі мали змогу ознайомитися з навчальною літературою за дисциплінами кафедри ( з філософії - 23 прим., з соціальної філософії - 3 прим., з історії філософії - 11 прим., з логіки - 6 прим., з етики та естетики - 12 прим., з соціології - 16 прим., з релігієзнавства - 8 прим., з інших дисциплін - 7 прим.), електронні видання (7 прим.), нові надходження (5 прим.) - періодичні видання (8 найменувань).

Особливу увагу викладачів привернув огляд видань з відділу рідкісної книги (53 примірники). Взагалі, було представлено 159 примірників, підготовлені рекомендаційні списки літератури.

Знайомство викладачів кафедри з постійно діючою виставкою «Праці викладачів професорсько-викладацького складу університету» переросло у жваве обговорення з бібліотекарями питань про видання бібліографічних покажчиків співробітників кафедри філософії та соціології.

Викладачі кафедри ознайомились з можливостями сайту бібліотеки, одержали консультацію з алгоритму пошуку літератури за електронним каталогом.

Після завершення зустрічі бібліотека отримала у подарунок видання співробітників кафедри (Кавалерова А. І., Борінштейна Є. Р. та ін.).

Інформаційний захід провели: Кухта Є. С. (зав. бібліотекою), Слободян О. Л. (зав. відділом), Матковська Д. М. (бібліотекар), також брали участь Розумна Н. М. (зав. сектором), Тиранова Л. Е. (зав. сектором), Заводовська Л. В. (зав. читальною залою).

Забезпечення навчальними підручниками, посібниками, довідковою літературою тощо

Репозитарій

c

Нові книги

FB

Лічильники

 Яндекс.Метрика   
Powered by Amazing-Templates.com 2014 - All Rights Reserved.